انواروب: رهبر معظم انقلاب اسلامي در فرازی از سخنان خود در مراسم بيست و ششمين سالگرد ارتحال رهبر کبير انقلاب اسلامي فرمودند: یکی از خطوط اصلی تفکر امام و راه امام و خط امام، مسئله وحدت ملی است. توجه به توطئه های تفرقه افکن. چه تفرقه بر اساس مذهب، شیعه و سنی، و چه تفرقه […]

انواروب: رهبر معظم انقلاب اسلامي در فرازی از سخنان خود در مراسم بيست و ششمين سالگرد ارتحال رهبر کبير انقلاب اسلامي فرمودند: یکی از خطوط اصلی تفکر امام و راه امام و خط امام، مسئله وحدت ملی است.

توجه به توطئه های تفرقه افکن. چه تفرقه بر اساس مذهب، شیعه و سنی، و چه تفرقه بر اساس قومیت ها، فارس و عرب و ترک و کرد و لر و بلوچ و…، تفرقه افکنی یکی از سیاست های قطعی دشمن بود و امام بزرگوار ما از اول بر روی وحدت ملی و اتحاد آحاد ملت یک تکیه کم نظیر داشت. این خط را باید دنبال کنیم. امروز شما می بینید در دنیا مسئله تفرقه دنیای اسلام یکی از سیاست های اصلی استکبار است. آمریکاییهای کارشان به آنجا رسیده که حالا دیگر اسم شیعه و سنی می آورند. از یکی حمایت میکنند و به یکی حمله می کنند.

به این هم شیعه توجه کند و هم سنی. بازی دشمن را نخورند. آن تسننی که آمریکا از آن حمایت کند  و آن تشیعی که از مرکز لندن صادر شود به دنیا، اینها مثل هم هستند. هر دو برادران شیطان هستند و هر دو عوامل آمریکا و غرب و استکبار هستند.
همدلی و همزبانی که ما امسال و اول سال بر آن تاکید کردیم و مکرر بعد از آن تکرار کردیم، برهمین مبنا استوار است؛ در داخل کشور خواهران و برادران از اقوام مختلف، از مذاهب گوناگون در کنار هم ید واحده تشکیل دهند. همچنانی که بحمدالله تا امروز بوده است. نگذارند دشمن نفوذ کند در قلمرو دنیای اسلام. برادران سنی و شیعه در کنار هم بدانند که دشمنی دارد اصل موجودیت اسلام را تهدید می کند. این یکی از خطوط اساسی است.