انوار وب: روزنامه اسپانیایی « دیاریو» نوشت: طبق مطالعات جغرافیایی و جمعیتی مسلمانان، سازمان های اسلامی همچون اتحادیه اقلیت های مسلمان و مرکز اسلامی اندلسی تاکید کردند که در اسپانیا 3 درصد از کل جمعیت معادل 1.732.191 مسلمان زندگی می کنند.بر اساس گزارش پایگاه الیوم السابع؛ مطالعات همچنین نشان داد که 30 درصد از مسلمانان، […]

انوار وب: روزنامه اسپانیایی « دیاریو» نوشت: طبق مطالعات جغرافیایی و جمعیتی مسلمانان، سازمان های اسلامی همچون اتحادیه اقلیت های مسلمان و مرکز اسلامی اندلسی تاکید کردند که در اسپانیا 3 درصد از کل جمعیت معادل 1.732.191 مسلمان زندگی می کنند.
بر اساس گزارش پایگاه الیوم السابع؛ مطالعات همچنین نشان داد که 30 درصد از مسلمانان، اسپانیایی الاصل، 50 درصد مغربی و 20 درصد دیگر از ملیت های مختلف هستند.

همچنین 55 درصد از مسلمانان اسپانیایی الاصل؛ اسلام را با رضایت کامل و با واسطه از همسران و یا دوستان نزدیک خود انتخاب نمودند.
در منطقه مستقل کاتالونیا نیز 465142 مسلمان زندگی می کنند؛ بعد از آن اندلس، مادرید و والنسیا در رده های بعدی شهرها و ایالت ها قرار دارند که بیشترین تعداد مسلمانان اسپانیا در آن ها ساکن هستند؛ اما مادرید شهری است که دارای بیشترین مهاجران مسلمان است.
روزنامه اسپانیایی همچنین نوشت: از بین نتایجی که سازمان های اسلامی در مطالعات خود به آن ها دست یافتند تاکید بر این مساله است که 90 درصد از دانش آموزان مسلمان از آموزش دروس اسلامی در مدارس خود محروم هستند، 90 درصد از معلمان مسلمان بیکارند و 95 درصد دیگر نیز از داشتن قبرستان های اسلامی محروم می باشند.
منبع: شفقنا