انوروب: مرکز آمار رژیم صهیونیستی اعلام کرد که “محمد” رایج ترین نام در داخل “اسراییل” است. روزنامه صهیونیستی یدیعوت آهارونوت نوشت: مرکز آمار (وزارت امور مهاجران و ساکنان اراضی اشغالی) به مناسبت آغاز سال جدید یهودی آمارهای رسمی را درباره ساکنان اسراییل منتشر کرد. بر پایه این آمار، نام محمد در میان متولدین سال گذشته، […]

انوروب: مرکز آمار رژیم صهیونیستی اعلام کرد که “محمد” رایج ترین نام در داخل “اسراییل” است.

روزنامه صهیونیستی یدیعوت آهارونوت نوشت: مرکز آمار (وزارت امور مهاجران و ساکنان اراضی اشغالی) به مناسبت آغاز سال جدید یهودی آمارهای رسمی را درباره ساکنان اسراییل منتشر کرد.

بر پایه این آمار، نام محمد در میان متولدین سال گذشته، برای سومین سال پی در پی، پرکاربردترین نام بوده است.

بر پایه این آمار، نام های “اوری” و “ایتان” و “آرییل” به ترتیب رایج ترین نام ها در میان یهودیان بوده است، اما به طور کلی و بدون در نظر گرفتن عرب (مسلمان) یا یهودی بودن؛ نام های محمد، یوسف و ایتان به ترتیب رایج ترین نام ها بوده اند.
منبع: شفقنا