انوار وب: مطالعات دانشگاهی آمریکا نشان می دهد که روزه داری قوی تر از شیمی درمانی در بهبود بیمارهای سرطانی عمل می کند.به گزارش «خبرگزاری فرانسه»، براساس یک مطالعه دانشگاهی آشکار شد که گرفتن روزه در درمان بیماری سرطان بسیار موثر تر از روش های شیمی درمانی است.این مطالعات نشان می دهد روند روزه داری […]

انوار وب: مطالعات دانشگاهی آمریکا نشان می دهد که روزه داری قوی تر از شیمی درمانی در بهبود بیمارهای سرطانی عمل می کند.
به گزارش «خبرگزاری فرانسه»، براساس یک مطالعه دانشگاهی آشکار شد که گرفتن روزه در درمان بیماری سرطان بسیار موثر تر از روش های شیمی درمانی است.
این مطالعات نشان می دهد روند روزه داری بدون به کار گیری شیمی درمانی به ممانعت از رشد سلولهای سرطانی کمک می کند که نمونه آن در سرطان های سینه، ملانوم و تومورهای مغزی مشاهده شده است.
براساس تحقیق دیگری ده بیمار مبتلاء به سرطان که روزه داری در پیش گرفتند متوجه شدند که از عوارض ناشی از شیمی درمانی رنج نمی برند.
در طول روزه داری سلولهای سرطانی گلوکز خون را تامین می کنند که همین امر به تدریج باعث مرگ سلولهای سرطانی می شود.
به گفته پزشکان تغذیه سلولهای بدن از سوی سلولهای سرطانی باعث از بین رفتن توان آنها برای انتشار می شود و از همین رو روزه داری به جای شیمی درمانی باید به کار گرفته شود.
در جای دیگر پزشکان تاکید دارند که روزه داری و شیمی درمانی یکباره می تواند بسیار موثر تر عمل کند.