انوار وب: پلیس روسیه دو برادر مسلمان 20 و 17 ساله را به جرم گوش دادن قرآن دستگیر کرد. علت این دستگیری، شکایت همسایه از آنان اعلان شده است. وی با شنیدن صدای قران از ترس این که مبادا اتفاقی بیفتد، پلیس را در جریان گذاشت بود. والدین این دو نوجوان هنگام مراجعه پلیس در […]

انوار وب: پلیس روسیه دو برادر مسلمان 20 و 17 ساله را به جرم گوش دادن قرآن دستگیر کرد. علت این دستگیری، شکایت همسایه از آنان اعلان شده است.

وی با شنیدن صدای قران از ترس این که مبادا اتفاقی بیفتد، پلیس را در جریان گذاشت بود.

والدین این دو نوجوان هنگام مراجعه پلیس در منزل حضور نداشتند، پلیس نیز کامپیوترشان را ضبط نموده است و در آن تعداد زیادی برنامه های دینی و مذهبی حاوی ادعیه و اذکار یافته اند.
 
پلیس، برادر کوچکتر را آزاد نموده و برادر بزرگ در بازداشت بسر می برد.
 سخنگوی اداره پلیس گفته است: سبب بازداشت برادر بزرگ اعتراض وی به دخول پلیس به منزل بوده است. در حالی که برادرش این گفته پلیس را تکذیب نموده و اذعان نموده است که به هنگام مراجعه پلیس، برادر بزرگ هیچگونه مزاحمتی برای پلیس ایجاد ننموده است.
مادر این دو نوجوان نگرانی خود را از اینکه پلیس اتهام های دروغین را به فرزندش نسبت بدهد، ابراز نموده است.
منبع: شبكة الألوكة.