انوار وب: دولت فدرال داغستان داعی مشهور کمیل اساییف را دستگیری و زندانی نمود و تعدادی از مسلمانان اخبار مربوط به وی را از طریق فیسبوک پیگیری می نمایند. خانواده وی طی اظهاراتی بیان داشتند که نیروهای امنیتی بدون نامه قضائی دادگاه به خانه وی یورش برده و با کار گذاشتن نارنجک، اتهامات غیر صحیحی […]

انوار وب: دولت فدرال داغستان داعی مشهور کمیل اساییف را دستگیری و زندانی نمود و تعدادی از مسلمانان اخبار مربوط به وی را از طریق فیسبوک پیگیری می نمایند.

خانواده وی طی اظهاراتی بیان داشتند که نیروهای امنیتی بدون نامه قضائی دادگاه به خانه وی یورش برده و با کار گذاشتن نارنجک، اتهامات غیر صحیحی را به وی نسبت دادند. و هم اکنون در یکی از  زندان های شهر مخاتکاشلا بسر می برد. خانواده وی نسبت به دستگیری های دولت ابراز نگرانی کرده اند.

 بعضی از نزدیکان وی می گویند: کمیل در میان مسلمانان از شخصیت های دوست داشتنی بود و همواره پیرامون جایگاه اخلاق اسلامی و تربیت اسلامی به ایراد سخن می پرداخت و علاوه بر آن پلیس ها را نیز به تعامل نیکو با مسلمانان ترغیب می کرد و همین امر باعث نگرانی دولت شده است. خانواده وی در پی این هستند تا کسانی را بیابند که بتوانند به آنها کمک نموده و از کمیل دفاع کند.
منبع: الألوكة.