‌رھبر جدید جماعت اسلامی پاکستان از دولت این کشور درخواست کرد تا شریعت اسلامی را در کشور اجرا کند. سراج الحق، ‌رھبر جدید جماعت اسلامی پاکستان، در اولین نشست عمومی طرفداران خود در اسلام آباد تأکید کرد: قوانین شریعت تنھا راہ حل مشکلات موجود پاکستان است.وی از “نواز شریف”، نخست وزیر پاکستان، خواست تا بدون […]

رھبر جدید جماعت اسلامی پاکستان از دولت این کشور درخواست کرد تا شریعت اسلامی را در کشور اجرا کند.

سراج الحق، ‌رھبر جدید جماعت اسلامی پاکستان، در اولین نشست عمومی طرفداران خود در اسلام آباد تأکید کرد: قوانین شریعت تنھا راہ حل مشکلات موجود پاکستان است.
وی از “نواز شریف”، نخست وزیر پاکستان، خواست تا بدون تاخیر نظام شرعی را در کشور اعلام کند؛ و جماعت اسلامی با آن ھمکاری خواھد کرد.

وی با تاکید بر اینکه رھبران سیاسی پاکستان باید از تاریخ عبرت بگیرند، تصریح کرد: سایر گروھھای سیاسی و دینی باید با ھمکاری یکدیگر برای اجرای شریعت تلاش کنند.
گفتنی‎‏ست گروہ “جماعت اسلامی” در پاکستان به عنوان یک حزب دینی ۔ سیاسی برای ساختن پاکستان به عنوان یک کشور با سیستم اسلامی تلاش دارد.
منبع: سنی‎آنلاین