انوار وب: یکی از فوتبالیست های بازنشسته نیجریه ای که به تازگی به اسلام گرویده است می گوید این تصمیم که منجر به تغییر زندگی او شد را پس از مطالعه زندگی پیامبر اسلام،حضرت محمد مصطفی (ص) اتخاذ کرد.امکا ایزوگو، یکی از فوتبالیست های بازنشسته نیجریه ای که به تازگی به اسلام گرویده است می […]

انوار وب: یکی از فوتبالیست های بازنشسته نیجریه ای که به تازگی به اسلام گرویده است می گوید این تصمیم که منجر به تغییر زندگی او شد را پس از مطالعه زندگی پیامبر اسلام،حضرت محمد مصطفی (ص) اتخاذ کرد.
امکا ایزوگو، یکی از فوتبالیست های بازنشسته نیجریه ای که به تازگی به اسلام گرویده است می گوید این تصمیم که منجر به تغییر زندگی او شد را پس از مطالعه زندگی پیامبر اسلام،حضرت محمد مصطفی (ص) اتخاذ کرد.
وی می افزاید:من همیشه انسان کنجکاوی بوده ام و مذاهب مختلف را مطالع کرده ام و هنگام مطالعه اسلام،زندگی حضرت محمد را بسیار شگفت انگیز یافتم.
ایزوگوی 46 ساله ابراز خوشحالی می کند که با الهام از زندگی پیامبر اکرم (ص) مسلمان شده است.
وی در این باره می گوید:افتخار می کنم که پیرو پیامبری هستم که به اعتقاد من بزرگ ترین پیام آور در میان پیام آوران حق است.
او اکنون نام مصطفی محمد را برای خود انتخاب کرده و می خواهد وقتی به نیجریه برگشت پاسپورت جدیدی با این نام برای خودش تهیه کند.
اخبار مربوط به اسلام آوردن ایزوگو اولین بار در فوریه 2012 منتشر شد اما این اولین بار است که او با رسانه ها در مورد مسلمان شدنش سخن می گوید.
ایزوگو میگوید که اسلام او را تبدیل به فردی قوی تر از قبل کرده است.
وی می افزاید:اکنون زندگی ام نظم بیشتری پیدا کرده است؛من دانه ای را کاشته ام و حالا دارم آن را توقیت می کنم تا به درختی تنومند تبدیل شود.
نیجریه که یکی از مذهبی ترین کشورهای جهان است میان مسلمانان و مسیحیان تقسیم شده است.
مسلمانان حدود 55 درصد جمعیت 140 میلیونی نیجریه را تشکیل می دهند.
منبع: شبستان