انواروب: در آلمان براي اولين بار يک مسلمان به سمت وزير امور مهاجران منصوب شد.به گزارش باشگاه خبرنگاران، در آلمان براي اولين بار يک مسلمان به سمت وزير امور مهاجران منصوب شد.پايگاه خبري المختصر نوشت: در ساختار جديد دولت آلمان براي اولين بار در تاريخ اين کشور يک زن مسلمان به سمت وزير امور مهاجران […]

انواروب: در آلمان براي اولين بار يک مسلمان به سمت وزير امور مهاجران منصوب شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، در آلمان براي اولين بار يک مسلمان به سمت وزير امور مهاجران منصوب شد.
پايگاه خبري المختصر نوشت: در ساختار جديد دولت آلمان براي اولين بار در تاريخ اين کشور يک زن مسلمان به سمت وزير امور مهاجران و پناهندگان منصوب شد.
“آيدين اوزغوز” نماينده پارلمان از حزب سوسيال دموکرات که اصالتي ترک دارد در دولت جديد آلمان به سمت وزير امور مهاجران و پناهندگان منصوب شد، انتصابي که با استقبال گسترده اتباع خارجي مقيم آلمان مواجه شده است.
اوزغوز 46  ساله در هامبورگ و در يک خانواده ترک تبار متولد شد اما در دوران تحصيلات دانشگاهي در آلمان تابعيت آلماني گرفت.
وي در سال 2001 با پيوستن به شورايي ويژه در هامبورگ که در امور مهاجران فعال بود به نوعي وارد عرصه سياست شد و در سال 2009 نيز با پيروزي در انتخابات پارلماني عضوي از پارلمان شد تا پس از گذشت دو سال به يکي از اعضاي  فراکسيون حزب سوسيال دموکرات در پارلمان تبديل شود.
اوزغوز تا قبل از تصدي سمت وزارت از منتقدان جدي وزير امور مهاجرت سابق بود.
شوراي ترک تبارهاي آلمان از انتخاب اوزغوز به سمت وزير مهاجرت به گرمي استقبال کرد ضمن اينکه برخي از مراکز و جمعيت هاي فعال در امور آوارگان نيز از اين انتصاب ابراز خرسندي کردند.