سازمان حقوق بشری: بیمارستان شفا غزه شاهد یکی از از بزرگترین کشتارهای تاریخ فلسطین است سازمان حقوق بشر اروپا-مدیترانه با اشاره به جنایت رژیم اسرائیل در بیمارستان شفای شهر غزه گفت که این بیمارستان یکی از بزرگترین کشتارها و قتل‌عام تاریخ فلسطین را ثبت کرده است./ اعتماد

سازمان حقوق بشری: بیمارستان شفا غزه شاهد یکی از از بزرگترین کشتارهای تاریخ فلسطین است

سازمان حقوق بشر اروپا-مدیترانه با اشاره به جنایت رژیم اسرائیل در بیمارستان شفای شهر غزه گفت که این بیمارستان یکی از بزرگترین کشتارها و قتل‌عام تاریخ فلسطین را ثبت کرده است./ اعتماد