انوار وب: سازمان عفو بین الملل از مقامات رژیم صهیونیستی خواست تا محاصره غزه را پایان دهد و اجازه ورود كامیون‌های سوخت و لوازم پزشكی به داخل سرزمین‌های فلسطین را صادر كند.به گزارش تقریب، “فیلیپ لوثر” مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل، در زمینه مشكلات و سختی‌های طاقت فرسای مردم […]

 انوار وب: سازمان عفو بین الملل از مقامات رژیم صهیونیستی خواست تا محاصره غزه را پایان دهد و اجازه ورود كامیون‌های سوخت و لوازم پزشكی به داخل سرزمین‌های فلسطین را صادر كند.
به گزارش تقریب، “فیلیپ لوثر” مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل، در زمینه مشكلات و سختی‌های طاقت فرسای مردم فلسطین در نوار غزه یادآور شد: مردم فلسطین در نوار غزه بیش از شش سال است كه به دنبال محاصره رژیم صهیونیستی و محدودیت‌های بیش از حد، در وضعیت اسفباری قرار دارند.
وی افزود: این محاصره یك مجازات گروهی است كه بر ساكنان كل نوار غزه وارد شده است و نقض قوانین بین المللی محسوب می‌شود. بستن ایستگاه تولید برق غزه تأثیر بسزایی در وضعیت زندگی مردم این منطقه داشته است؛ لذا اسرائیل باید فورا این محاصره را پایان دهد و اجازه ورود كامیون‌های سوخت و لوازم پزشكی  به داخل نوار غزه را صادر كند.
گفتنی است، در طی ماه گذشته تمام ساكنان نوار غزه كه تعداد آنان بالغ بر ۱.۷ میلیون نفر است، در اكثر ساعات شبانه روز بدون برق زندگی را گذرانده‌اند و از نظر بهداشتی و پزشكی نیز در وضعیت نابسامانی قرار دارند. این مسئله به دنبال از كار افتادن تنها ایستگاه برق منطقه بوده كه بر تعطیلی بسیاری از مراكز بهداشتی و كارخانه‌ها تأثیر داشته است.