انواروب: نهادهای غذایی سازمان ملل متحد روز سه شنبه اعلام کردند یک هشتم مردم سراسر جهان دچار سوء تغذیه هستند.سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) ، برنامه جهانی غذا و صندوق بین المللی توسعه کشاورزی در جدیدترین گزارش خود اعلام کردند 842 میلیون نفر بین سال های 2011 تا 2013 دچار سوء تغذیه جدی […]

انواروب: نهادهای غذایی سازمان ملل متحد روز سه شنبه اعلام کردند یک هشتم مردم سراسر جهان دچار سوء تغذیه هستند.
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) ، برنامه جهانی غذا و صندوق بین المللی توسعه کشاورزی در جدیدترین گزارش خود اعلام کردند 842 میلیون نفر بین سال های 2011 تا 2013 دچار سوء تغذیه جدی بودند که این آمار 12 درصد جمعیت جهان را تشکیل می دهد اما 17 درصد کمتر از آمارهای سال 1990 تا 1992 میلادی است.
بر اساس این گزارش جدید ، اگرچه این آمارهای جدید کمتر از تخمین 868 میلیون نفری گرسنگان در سال های 2010 و 2012 و یک میلیارد و 20 میلیون نفری آنان در سال 2009 است ، اما نشان می دهد که پیشرفتی در تحقق اهداف توسعه هزاره برای به نصف رساندن آمار گرسنگان جهان تا سال 2015 حاصل نشده است.
در این گزارش آمده است کشورهایی که درگیریهایی را طی دو دهه گذشته تجربه کرده اند احتمالا کمتر به اهداف تعیین شده برای کاهش گرسنگی نزدیک شده اند. چنین کشورهایی با چالش های دائمی در دستیابی به بازارهای جهانی مواجه هستند و حال آنکه کشورهای دارای تاسیسات زیربنایی و نهادهای ضعیف با محدودیت های بیشتری مواجه هستند.
این نهادها در ادامه گزارش خود سوء تغذیه یا گرسنگی را در جدیدترین گزارش خود به صورت quotation mark عدم در اختیار داشتن غذای کافی برای زندگی موثر و سالم و ناتوانی در دستیابی به انرژی مورد نیاز روزانه quotation mark تعریف کردند.
این نهادها در ادامه تاکید کردند سیاست گذاری ها با هدف تقویت فعالیت های کشاورزی و دسترسی مناسب به مواد غذایی برای مبارزه با گرسنگی حتی در کشورهای فقیر لازم و ضروری است.
خبرگزاری رویترز از میلان گزارش داد در این گزارش آمده است زمانی که این اقدامات با حمایت اجتماعی و دیگر تلاش ها برای افزایش درآمد خانوارهای فقیر برای تهیه مواد غذایی همراه شود می تواند حتی موثر تر باشد و به توسعه روستایی نیز کمک کند.
این نهادها تاکید کردند آمار قابل توجهی یا 827 میلیون نفر در کشورهای در حال توسعه که نرخ بیکاری در آنجا 14 و سه دهم درصد تخمین زده می شود، با معضل گرسنگی دست به گریبانند.
آفریقا همچنان بالاترین آمار سوء تغذیه را دارد و بیش از یک پنجم مردم آن با گرسنگی جدی دست به گریبانند و پس از آن نیز منطقه جنوب آسیا قرار دارد.