یک مقام ارشد سازمان ملل متحد می گوید اگر جریان کمک های انساندوستانه به یمن از سر گرفته نشود این کشور با بزرگترین قحطی چند دهه اخیرا جهان روبرو می شود که نتیجه آن “میلیون ها قربانی” خواهد بود. انواروب: یک مقام ارشد سازمان ملل متحد می گوید اگر جریان کمک های انساندوستانه به یمن […]

یک مقام ارشد سازمان ملل متحد می گوید اگر جریان کمک های انساندوستانه به یمن از سر گرفته نشود این کشور با بزرگترین قحطی چند دهه اخیرا جهان روبرو می شود که نتیجه آن “میلیون ها قربانی” خواهد بود.

انواروب: یک مقام ارشد سازمان ملل متحد می گوید اگر جریان کمک های انساندوستانه به یمن از سر گرفته نشود این کشور با بزرگترین قحطی چند دهه اخیرا جهان روبرو می شود که نتیجه آن “میلیون ها قربانی” خواهد بود.

مارک لوکاک، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور انساندوستانه، ائتلاف تحت رهبری عربستان را ترغیب کرد انسداد این کشور جنگ زده را بردارد.

این ائتلاف روز دوشنبه مرزهای هوایی، زمینی و دریایی به یمن را بست که پس از شلیک موشکی از نواحی تحت کنترل حوثی به سوی ریاض بود.

عربستان می گوید این موشک بالستیک را با کمک سیستم های ضدموشکی در نزدیکی پایتخت در آسمان منهدم کرد./bbc