استاد خوشزبان در نشست اعتکاف علمی و معنوی بیان داشتند: دانشمندان در طول تاریخ اسلامی گفته اند که چطور ما اخلاقی بشویم! اگر پادشاهان مستبد و ظالم شوند جامعه به سمت بی اخلاقی می رود و مردم دروغگو می شوند. یکی از بهترین راههای اخلاقی شدن هم صحبت خوب است. کتاب و واعظ خوب است […]

استاد خوشزبان در نشست اعتکاف علمی و معنوی بیان داشتند:
دانشمندان در طول تاریخ اسلامی گفته اند که چطور ما اخلاقی بشویم!
اگر پادشاهان مستبد و ظالم شوند جامعه به سمت بی اخلاقی می رود و مردم دروغگو می شوند.
یکی از بهترین راههای اخلاقی شدن هم صحبت خوب است.

کتاب و واعظ خوب است ولی بهترین
راه اخلاقی شدن صحبت با همنشین خوب است.

اگر حاکم قلب شما خدا باشد چه اتفاقی رخ خواهد داد؟
روز خود را با کسانی نگذارنید که بوی ریا می دهند.
این شب‌ها شب‌های خدایی شدن است و علم حال را یاد بگیریم.

خیلی از بزرگان در این ماه هر چیزی غیر قرآن را ترک می کردند.
وی در ادامه افزود: برخی کارها ما را سنگین کرده است.
بگفته نظامی بزرگ پیش خداوند خالی بیایید و علم تان و هر چیزی غیر دل تان را کناری بگذارید.

کینه ها و حسادت ها را کنار بگذارید.
این شبها از خار معصیت گل برویانید.
چرا تلاش نمی کنید در همین دنیا خدا را ملاقات کنید.

رمضان شده و ما هنوز شکوفه نزدیم.
بخودمان بیاییم و هر چه غیر خدا را رها کنیم