انسان مومن با اقتدا به پیامبر-صلی الله علیه و علی آله و سلّم- باید در ماه رمضان سخاوت بیشتری داشته باشد. در حدیثی از ابن عباس-رضی الله عنه- روایت شده که پیامبر-صلی الله علیه و علی آله و سلّم- از همه سخاوتمندتر بودند و در رمضان سخاوت بیشتری داشتند. انسان مومن با اقتدا به پیامبر-صلی […]

انسان مومن با اقتدا به پیامبر-صلی الله علیه و علی آله و سلّم- باید در ماه رمضان سخاوت بیشتری داشته باشد. در حدیثی از ابن عباس-رضی الله عنه- روایت شده که پیامبر-صلی الله علیه و علی آله و سلّم- از همه سخاوتمندتر بودند و در رمضان سخاوت بیشتری داشتند.

انسان مومن با اقتدا به پیامبر-صلی الله علیه و علی آله و سلّم- باید در ماه رمضان سخاوت بیشتری داشته باشد. در حدیثی از ابن عباس-رضی الله عنه- روایت شده که پیامبر-صلی الله علیه و علی آله و سلّم- از همه سخاوتمندتر بودند و در رمضان سخاوت بیشتری داشتند. 
 
براساس این حدیث، سخاوت پیامبر-صلی الله علیه و علی آله و سلّم- در رمضان را می توان بر سه سبب مبتنی دانست:

 اول: ماه رمضان فرصتی است که هر عمل انسان چندین برابر پاداش دارد و به همان نسبت بر درجات انسان می افزاید.  انسان مؤمن می تواند با استفاده از این فرصت استثنایی مراحل تقرّب بیشتری را طی نماید.  

دوم: نبی اکرم -صلی الله علیه و علی آله و سلّم- در ماه رمضان بیشتر قرآن تلاوت می نمودند. در قرآن آیات زیادی وجود دارد که تشویق به انفاق، صدقه و کم توجهی به دنیا و توجه بیشتر به آخرت می نماید. پس وقتی قلب انسان بیدار بوده و نور ایمان در آن وجود دارد، از تلاوت این آیات تاثیر پذیرفته و با تلاوت قرآن صدقه بیشتری می دهد.
 
سوم: پیامبر-صلی الله علیه و علی آله و سلّم- در شب های رمضان هر شب با جبرئیل امین ملاقات داشتند و جبرئیل امین هم از بندگان نیک و صالح خدا است. پس لزوما نشست و برخاست با  صالحان در انسان تاثیر می گذارد وانسان را به فرمانبرداری بیشتر از خدا وا می دارد. از همین رو پیامبر-صلی الله علیه و علی آله و سلّم- در این ماه صدقه بیشتری می دادند.
 
? نمونه هایی از سخاوت پیامبر-صلی الله علیه و علی آله و سلّم-   
سخاوت نبی رحمت -صلی الله علیه و علی آله و سلّم- محدود و محصور به یک نوع خاص نبود؛ هرکسی هر چیزی می خواست به وی می داد. اگر کسی لباسی را که بر تن رسول خدا-صلی الله علیه و علی آله و سلّم- بود می خواست، پیامبر-صلی الله علیه و علی آله و سلّم- به خانه رفته لباس خود را عوض می کردند و آن لباس را به آن فرد می داند. روایت شده است که گاهی به برخی افراد یک گله گوسفند  می دادند  و حتی نقل شده است که گاهی  چون فروشنده فردی فقیر و تهی دست بود، پیامبر-صلی الله علیه و علی آله و سلّم- کالایش را از او می خریدند و پولش را پرداخت نموده و باز همان کالا را به فروشنده صدقه می داند. و گاهی کالایی را بیشتر از قیمت آن می خریدند و به فروشنده پول بیشتری می دادند. نمونه های زیادی در سیرت رسول خدا-صلی الله علیه و علی آله و سلّم- نقل شده است. پیامبر-صلی الله علیه و علی آله و سلّم- با بخشیدن چیزی لذت بیشتری می بردند از این که چیزی را از کسی بگیرند.

برگرفته از کتاب “وقفات فی شهر رمضان” اثر سلمان عوده  
ترجمه: انواروب