اولین سخنران نشست شبانه اعتکاف مولانا عبدالرحمن خوافی بودند. ایشان در این نشست در بحث سیرت به ایراد سخن پرداختند. مولانا خوافی بیان داشتند: از عنایات خداوندست که به ما توفیق داده تا در این نشست با شکوه در مورد رسول خدا-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- لب بگشاییم و در مرد او سخن بگوییم. […]

اولین سخنران نشست شبانه اعتکاف مولانا عبدالرحمن خوافی بودند. ایشان در این نشست در بحث سیرت به ایراد سخن پرداختند.
مولانا خوافی بیان داشتند: از عنایات خداوندست که به ما توفیق داده تا در این نشست با شکوه در مورد رسول خدا-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- لب بگشاییم و در مرد او سخن بگوییم. بگفته شیخ سعدی: بعد از خدا بزرگ تویی قصه مختصر
ایشان بر اساس برداشت از آیات قران در مورد منزلت رسول خدا-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- بیان داشتند: خداوند ابتدا خودش بر او درود فرستاده و بعد به فرشتگان و در آخر به ما اجازه داده تا بر او درود فرستیم.
بدون تردید هر خیری که انسان ها دارند نتیجه دعوت انبیا است و هر شری که انسان با آن دست و پنحه نرم می‌کند نتیجه دوری از مکتب انبیاست.
امت اسلامی و نسل جوان سخت نیازمند است که محبت خود را با او تجدید کند و با همان روشی حرکت کنند که تاریخ شگفتی آفرینی را رقم زدند.

وی در ادامه افزود: معمولا محبت به یک چیز بر اساس علل متعددی ازقبیل جمال و کمال می باشد و آن‌حضرت-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- جامع تمام کمالات بودند.
از حضرت عایشه-رضی الله عنها- نقل شده: اگرچه زنان مصری با دیدن یوسف دستان خود را بریدند اگر محبوب مرا می دیدند قطعا قلب های خودشان را می بریدند.
و متاسفانه فاصله شناختن و نشناختن ما از آنحضرت-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- روز بروز بیشتر و بیشتر می شود.

وی با اشاره به برخی از رویدادی صدر اسلام بیان داشت:
همه اتفاقاتی که مربوط به سیرت ایشان هست همه در یک محیط چندصدمتری رخ داده درحالی که برای هیچ حاکم و پادشاهی چنین چیزی رخ نداده ست.
عزیزان من! خداوند قران و سیرت را بمثابه دو بال قرار داده است و زندگی رسول الله-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- آنقدر مورد دقت قرار گرفته که جزء جزء آن روایت شده است.
متاسفانه معرفی ما از رسول خدا-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- تعریف ناقص بوده و به چند حدیث عبادی بسنده کردیم. و شناخت ما از آن چهره‌ای که مدینه فاضله را تشکیل داده است متفاوت است و این درک سطحی ما بیانگر این است که ایشان را نشناخته ایم.

مولانا خوافی در ادامه افزودند:
معرفی دشمنان رسول خدا-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- که دشمنان انسانیت هم هستند، چیزی جز توهین نبوده است. دشمنان می خواهند چراغ رسول خدا-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- را که همچنان می درخشد را خاموش کنند و در صدد این هستند که یک تصویر قلابی معرفی کنند.
دشمنان اسلام به غزوات رسول خدا اشاره می کنند و ایشان را فردی جنگ طلب معرفی کردند و یا ازدواج های رسول خدا را مورد توهین قرار می دهند.
مولانا عبدالرحمن در ادامه افزودند:
آنچه در تاریخ به عنوان جنگهای رسول خدا-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- نام می برند همه یا بصورت تدافعی و یا جنگ با خشونت بوده است و صحابه می‌خواستند تا صلح و صفا را حاکم کنند.
جامعه مدرنیته تا انسانهای زیادی را نکشند چرخش نمی چرخد و صبحش شام نمی شود چنانکه در افغانستان و سوریه و یمن و فلسطین رخ می دهد. و ایشان در ادامه گذری به جنگهای جهانی اول و دوم وقرون وسطی کردند و بیان داشتند:

عزیزان! در همین اروپای متمدن در قرون وسطی میلیون ها نفر کشته شد. چقدر انسان ها را زنده زنده سوزاندند. تمام کشته های صدر اول اسلام کمتر از هزار نفر بوده است.
ایشان در پایان بیان داشتد: وقتی دنیا مطابق سنت رفتار می کرد دنیا پیشرفت می کرد. و به گفته علامه ندوی با دوری انسان ها از سیرت رسول خدا نه تنها مسلمانان بلکه جامعه انسانیت متضرر شده است.