انوار وب: سخنگوی ستاد انتخابات خراسان رضوی از نام نویسی 44 داوطلب نامزدی نمایندگی مجلس خبرگان رهبری و 391 داوطلب نامزدی نمایندگی مجلس شورای اسلامی در این استان تا امروز خبر داد. به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، امیر پورمهدی افزود: از کل ثبت نام شدگان داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی 47 […]

انوار وب: سخنگوی ستاد انتخابات خراسان رضوی از نام نویسی 44 داوطلب نامزدی نمایندگی مجلس خبرگان رهبری و 391 داوطلب نامزدی نمایندگی مجلس شورای اسلامی در این استان تا امروز خبر داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، امیر پورمهدی افزود: از کل ثبت نام شدگان داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی 47 نفر زن و 344 نفر مرد می باشند.

وی ادامه داد: امروز 126 نفر داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی در استان ثبت نام کردند که 14 نفر آن ها زن و 112 نفر مرد هستند.

سخنگوی ستاد انتخابات خراسان رضوی بیشترین داوطلب نمایندگی برای نامزدی انتخابات مجلس شورای اسلامی را طی روز جاری مربوط به حوزه مشهد و کلات با 71 داوطلب عنوان و بیان کرد: بعد از مشهد و کلات بیشترین ثبت نام طی روز جاری با 9 نفر مربوط حوزه تربت جام و سپس نیشابور و درگز با هشت نفر است.

پور مهدی افزود: فرآیند ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی از 28 آذر ماه در 12 حوزه انتخابیه خراسان رضوی آغاز شده و داوطلبان می توانند تا پایان وقت اداری روز جمعه چهارم دی ماه برای ثبت نام اقدام کنند.

پورمهدی ادامه داد: برای نامزدی انتخابات مجلس خبرگان رهبری از حوزه انتخابیه خراسان رضوی نیز تا لحظه مخابره خبر 44  نفر ثبت نام کرده اند که 23 نفر آن ها مربوط به امروز می باشند.
منبع: استانداری خراسان رضوی