خدا را شکر کن تا به تو توفیق داد که ماه رمضان را دریابی و بتوانی از خوبی و حسنات آن بهره مند شوی اینک خودت را برای ورود به بهشت از درب ریّان آماده کن. وقتی رمضان می رسد درهای بهشت گشوده شده و درهای جهنم بسته می شود. در رمضان از تلاوت و […]

خدا را شکر کن تا به تو توفیق داد که ماه رمضان را دریابی و بتوانی از خوبی و حسنات آن بهره مند شوی

اینک خودت را برای ورود به بهشت از درب ریّان آماده کن.
وقتی رمضان می رسد درهای بهشت گشوده شده و درهای جهنم بسته می شود.
در رمضان از تلاوت و تدبر در قرآن لذت ببر و روز ها را روزه بگیرد تا در روز دیدار با خداوند، شادمان باشی

روزه قلب را نرم کرده و باعث پالایش وجود انسان از رذایل می گردد.

 هدف از روزه کسب تقواست و برای بدست آوردن آن باید شش چیز را رعایت کنی:
1-چشم هایت را از چیزی که باعث می شود قلبت از یاد خدا غفال شود، ببندی
2- زبانت را از غیبت و تهمت زدن حفظ نمایی.
3- گوشهایت از مواردی باعث غضب و خشم خداوند می شود، نگهداری
4- غذای حرام و مشتبه را نخوری
5- قلبت را از غیرالله مصون بداری و بگونه ای باشد که فقط از خدا بترسد و فقط به خدا امیدوار باشد.
6- روح و روانت را با یاد خدا شاد کنی.

از دیگر اهداف روزه می توان به نکات زیر نیزاشاره کرد: کم رنگ تر کردن صفات بد و تقویت صفات نیک و از بین برداشتن موانعی که باعث تعالی روح به سمت خدا می باشد و مقدم نمودن طاعت خدا بر خواسته های نفس.

منبع: الالوکه
الشيخ وحيد عبدالسلام بالي