انواروب| وزیر امور خارجه تاجیکستان افتتاح رسمی سفارت فلسطین در دوشنبه را عاملی برای تقویت همکاری های گسترده دو دولت دوست ارزیابی کرد. 🔸سفارت فلسطین در تاجیکستان با حضور وزرای خارجه تاجیکستان و فلسطین افتتاح شد. 🔹به گفته وزارت امور خارجه تاجیکستان، رؤسای نمایندگی های دیپلماتیک در دوشنبه نیز در مراسم افتتاحیه شرکت کردند. 🔸ریاض […]

انواروب| وزیر امور خارجه تاجیکستان افتتاح رسمی سفارت فلسطین در دوشنبه را عاملی برای تقویت همکاری های گسترده دو دولت دوست ارزیابی کرد.

🔸سفارت فلسطین در تاجیکستان با حضور وزرای خارجه تاجیکستان و فلسطین افتتاح شد.

🔹به گفته وزارت امور خارجه تاجیکستان، رؤسای نمایندگی های دیپلماتیک در دوشنبه نیز در مراسم افتتاحیه شرکت کردند.

🔸ریاض المالکی وزیر امور خارجه و امور مهاجرین فلسطین ابراز امیدواری کرد که فعالیت سفارت دولتش در دوشنبه برای گسترش روابط در همه زمینه ها مؤثر باشد.

🔹ریاض الملکی در سفر به دوشنبه با امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان نیز دیدار و در خصوص گسترش همکاری ها گفتگو کرد.

🔸رایزنی های سیاسی بین وزارت امور خارجه تاجیکستان و وزارت امور خارجه فلسطین نیز انجام شد.

🔹رایزنی های سیاسی با امضای سه سند از جمله موافقت نامه همکاری بین دولت های تاجیکستان و فلسطین در زمینه آموزش عالی، تحقیقات علمی و موافقت نامه همکاری بین وزارتخانه های کشاورزی دو طرف منعقد شد./خبرنامه و گزراش های آسیای مرکزی