انواروب: مطالعات نورولوژیک دانشگاه تورنتو آشکار کرد که در هنگام رویارویی با یک حادثه غیر منتظره سلولهای مغزی افراد بی دین و لائیک به طور ناگهانی فعالیت های خارج از قاعده از خود نشان می دهند.به گزارش شبستان به نقل از «خبرگزاری فرانسه»، براساس تحقیقات انجام شده گروهی از متخصصان مغز و اعصاب دانشگاه تورنتوی […]

انواروب: مطالعات نورولوژیک دانشگاه تورنتو آشکار کرد که در هنگام رویارویی با یک حادثه غیر منتظره سلولهای مغزی افراد بی دین و لائیک به طور ناگهانی فعالیت های خارج از قاعده از خود نشان می دهند.
به گزارش شبستان به نقل از «خبرگزاری فرانسه»، براساس تحقیقات انجام شده گروهی از متخصصان مغز و اعصاب دانشگاه تورنتوی کانادا بروی دو دسته از افرادی که گروهی از آنها دین دار و معتقد به خدا و گروهی دیگر لائیک و بی ایمان بودند، این حقیقت آشکار شد که باورهای دینی در کارآیی سلولهای مغزی به طرز چشمگیری تاثیر دارد.
در طول انجام این آزمایش علمی، مغز این افراد از طریق اسکنر مورد بررسی قرار گرفت تا فعالیت مغزیشان آشکار شود. نتیجه نشان داد که هنگام وقوع یک رخداد غیر منتظره ، در قسمتی از مغز به نام «قشر کمربندی» افرادی که به خدا اعتقاد ندارند،سلولهای مغزی فعالیت های سریع و ناگهانی انجام می دهند که کاملا مغایر با عملکرد مغز است و باعث اختلالات روانی و فیزیکی آنی می شود.
اما نزد کسانی که به خدا ایمان دارند این فعالیت سلولهای مغزی بسیار کند عمل می کند و اختلالی در روند طبیعی مغز ایجاد نمی کند از همین رو افراد مومن نسبت به رویدادهای ناگهانی همچون خبر از دست دادن یکی از نزدیکان و یا شنیدن یک خبر ناگوار واکنش های ناگهانی و هیجانی ندارند و تاثرات طبیعی و قابل کنترلی را از خود نشان می دهند.
در نتیجه این نوع عملکرد مثبت مغز در افراد دین دار و معتقد، تنش های روانی و فیزیکی کمتری بوجود می آید.
در افراد مومن؛ بی اعتمادی، ترس از آینده و غم از دست دادن و یا حسرت خوردن کمتر دیده می شود.
تحقیقات علمی ای که پیش از این انجام شده است نیز اثبات کرد که دین مانع از ابتلاء به اضطراب می شود، به خصوص اینکه افراد دین دار در رویارویی با مرگ کمتر نگران و دستپاچه می شوند.