انواروب:  سیاستمدار غیرمسلمان مطرود از حزب مردمی بلژیک به حزب اسلامی این کشور پناه آورد.به گزارش شبستان به نقل از «خبرگزاری فرانسه»، لورانت لوئیز، سیاستمدار غیرمسلمان مطرود از حزب مردمی بلژیک برای شرکت در انتخابات فدرالی به حزب اسلامی این کشور پناه آورد.باید یاد آور شویم، آخرین انتخابات عمومی بلژیک در 14 اکتبر 2012 برگزار […]

انواروب:  سیاستمدار غیرمسلمان مطرود از حزب مردمی بلژیک به حزب اسلامی این کشور پناه آورد.
به گزارش شبستان به نقل از «خبرگزاری فرانسه»، لورانت لوئیز، سیاستمدار غیرمسلمان مطرود از حزب مردمی بلژیک برای شرکت در انتخابات فدرالی به حزب اسلامی این کشور پناه آورد.
باید یاد آور شویم، آخرین انتخابات عمومی بلژیک در 14 اکتبر 2012 برگزار شد که چهار نفر از نمایندگان مسلمان در حزب اسلامی در آن شرکت کردند و دو نفر آنها در این انتخابات پیروز شدند.
یونس لمغری، کارشناس مدیریت تضاد در این باره برآورد کرد که لیست اسلامی در انتخابات پارلمانی نور امیدی برای مسلمانان است که به خواسته های خود در بلژیک نرسیده اند.
حزب اسلامی در دوران انتخابات های متفاوت در رسانه های این کشور برجسته تر از سایرین نمود می یابد و از سویی حزب اسلامی در میان احزاب سیاسی فعال در بلژیک نقش میانجی گر را بازی می کند.