انوار وب: رئیس کمیته پنجاه نفره اصلاح قانون اساسی مصر اعلام کرد: بر اساس پیش نویس قانون اساسی مصر منبع قانونگذاری این کشور شریعت اسلامی است.به گزارش تقریب به نقل از المصریه، “عمرو موسی” گفت: پیش نویس قانون اساسی جدید مصر بر این مساله تاکید دارد که حکومت این کشور مدنی بوده و منبع قانونگذاری […]

 انوار وب: رئیس کمیته پنجاه نفره اصلاح قانون اساسی مصر اعلام کرد: بر اساس پیش نویس قانون اساسی مصر منبع قانونگذاری این کشور شریعت اسلامی است.
به گزارش تقریب به نقل از المصریه، “عمرو موسی” گفت: پیش نویس قانون اساسی جدید مصر بر این مساله تاکید دارد که حکومت این کشور مدنی بوده و منبع قانونگذاری اش شریعت اسلامی است.
وی افزود: پیش نویس قانون اساسی مصر آزادی عقیده و بیان را تثبیت کرده و التزام دولت به حمایت از مالکیت فکری را نشان می دهد. علاوه بر این بر آزادی شهروندان مصری در تشکیل احزاب تاکید کرده و تنها راه انحلال احزاب را احکام قضائی می داند.
عمرو موسی گفت: این قانون اساسی به گونه ای از حقوق سخن می گوید که تاکنون هیچ یک از قانون های اساسی که مصر به خود دیده است اینگونه از حقوق سخن نگفته است