🔹محمد برکات بازیکن اتحاد خان‌یونس و تیم ملی فلسطین در حملات دیروز ارتش اشغالگر صهیونیستی در جنوب نوار غزه به شهادت رسید. 🔹فدراسیون فوتبال فلسطین گفته برکات حافظ قرآن بوده و «نود و یکمین» فوتبالیستی است که از زمان آغاز جنگ به شهادت رسیده.

🔹محمد برکات بازیکن اتحاد خان‌یونس و تیم ملی فلسطین در حملات دیروز ارتش اشغالگر صهیونیستی در جنوب نوار غزه به شهادت رسید.

🔹فدراسیون فوتبال فلسطین گفته برکات حافظ قرآن بوده و «نود و یکمین» فوتبالیستی است که از زمان آغاز جنگ به شهادت رسیده.