انواروب:شرکت فیسبوک با اتهام انتشار اخبار و مطالب مرتبط با انتفاضه فلسطین و به خطر انداختن زندگی صدها اسرائیلی مواجه است. خانواده های شماری از صهیونیست هایی که در جریان انتفاضه قدس کشته شده اند، دادخواستی قضایی را علیه شرکت فیسبوک ارائه داده اند. در صورتی که این دادخواست به نتیجه برسد، فیسبوک مجبور به […]

انواروب:شرکت فیسبوک با اتهام انتشار اخبار و مطالب مرتبط با انتفاضه فلسطین و به خطر انداختن زندگی صدها اسرائیلی مواجه است.

خانواده های شماری از صهیونیست هایی که در جریان انتفاضه قدس کشته شده اند، دادخواستی قضایی را علیه شرکت فیسبوک ارائه داده اند. در صورتی که این دادخواست به نتیجه برسد، فیسبوک مجبور به توقف خدمات رسانی خود به بسیاری از فعالان فلسطینی به ویژه افرادی که با جنبش حماس در ارتباط هستند، خواهد شد و علاوه بر این باید یک میلیارد دلار غرامت به صهیونیست ها پرداخت کند.

شرکت فیسبوک روز چهارشنبه گذشته مقابل دادگاه منطقه شرقی نیویورک قرار گرفت. این در حالی است که دادخواست ارائه شده علیه این شرکت چالشی بزرگ پیش روی تفسیر قانونی معمول خواهد بود که همواره از فیسبوک و دیگر شبکه های ارتباط جمعی مشابه در برابر مسئولیت پذیری در قبال اخبار و مطالب منتشر شده کاربرانشان دفاع می کند.

فیسبوک در این جلسه دادگاهی خواستار رد دادخواست ارائه شده علیه خود شد و تاکید کرد که قانون نزاعت ارتباطات از تمامی شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی حمایت می کند و این شرکت ها را در قبال مطالب کاربران اینترنتی مسئول نمی داند اما دادستان دادگاه منطقه شرقی نیویورک تاکید کرد که این نوع حمایت زمانی که بحث “تروریسم” مطرح باشد، شامل شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی نمی شود.

انتفاضه قدس که از اکتبر سال 2015 آغاز شده و تا به امروز نیز ادامه دارد، واکنشی طبیعی از سوی فلسطینیان به تشدید تجاوزات و جنایت های دشمن صهیونیستی علیه ملت و مقدسات فلسطین بود و همزمان با آغاز این انتفاضه، انتفاضه ای اینترنتی نیز از سوی فعالان فلسطینی به راه افتاد که به انتفاضه فیسبوک موسوم شد.

دولت رژیم صهیونیستی در دسامبر سال گذشته “قانون فیسبوک” را به تصویب رساند که به موجب آن دادگاه رژیم صهیونیستی دستور هرگونه اخبار و مطالب مرتبط با انتفاضه قدس را صادر کرد.

همچنین رژیم صهیونیستی از آغاز انتفاضه قدس تاکنون 250 فلسطینی را به اتهام فعالیت در فیسبوک و تشویق به تداوم انتفاضه بازداشت کرده است که تمامی این اقدامات در راستای مهار و سرکوب انتفاضه قدس صورت می گیرد اما نتیجه ای در پی نداشته است.
منبع: مرکز اطلاع رسانی فلسطین