انواروب: گروهی از مسلمانان فرانسه به خاطر آنچه تلاش غیرقانونی ماموران به منظور خنثی کردن توطئه یک حمله دیگر مشابه حملات پاریس می خوانند، بیش از دهها شکایت حقوقی برضد دولت این کشور مطرح کرده اند. به نقل از «اکسپرس»،گروهی از مسلمانان در فرانسه بیش از 10 چالش قانونی را علیه دولت فرانسه آغاز کرده […]

انواروب: گروهی از مسلمانان فرانسه به خاطر آنچه تلاش غیرقانونی ماموران به منظور خنثی کردن توطئه یک حمله دیگر مشابه حملات پاریس می خوانند، بیش از دهها شکایت حقوقی برضد دولت این کشور مطرح کرده اند.

به نقل از «اکسپرس»،گروهی از مسلمانان در فرانسه بیش از 10 چالش قانونی را علیه دولت فرانسه آغاز کرده اند و علیه مقامات دولتی شکایت هایی را به سیستم قضایی ارائه اده اند.

هدف اصلی مسلمانان مقابله با تلاش های غیرقانونی دولت فرانسه برای به گفته خودشان خنثی کردن دیگر توطئه تروریستی مانند حادثه ای است که در پاریس رخ داد.

در راستای این عملیات به اصطلاح ضد تروریسم،وزارت کشور فرانسه اجازه هدف قرار دادن هر شخصی که آنها تشخیص دهند تهدیدی برای امنیت عمومی به شمار می رود را صادر کرده است.

مقامات فرانسوی تا کنون بیش از دو هزار و 700 حمله انجام داده و 360 نفر را در خانه هایشان در یک ماه گذشته و از زمان حملات تروریستی پاریس دستگیر کرده اند.

وضعیت فوق العاده از زمان این تیراندازی ها و بمب گذاریها به مقامات فرانسوی قدرت بیشتری برای انجام حملات به خانه های مرد بدون مجوز دادگاه،داده است.

گزارش ها حاکی از آن است که دولت فرانسه در حصر خانگی مسلمانان به دلایل غیر قابل توجیه و بر اساس اطلاعات نادرست،غیر قانونی عمل کرده است.

بسیاری  از شاکیان در این زمینه می گویند که خانه ها و وسایل آنها در این حملات آسیب دیده و به افرادی که مورد بازجویی قرار گرفته اند به لحاظ احساسی لطمه وارد شده است.
منبع: شبستان