انواروب: رائد صلاح رهبر جنبش اسلامی فلسطین در اراضی اشغالی 1948 که قرار بود فردا آزاد شود، توسط اسرائیل ممنوع الخروج شد. عمر خمایسه وکیل مدافع شیخ رائد صلاح رهبر جنبش اسلامی فلسطین در اراضی اشغالی 1948 به خبرنگار آناتولی گفت: شیخ صلاح فردا که قرار است آزاد شود با تصمیم آریه دری وزیر کشور […]

انواروب: رائد صلاح رهبر جنبش اسلامی فلسطین در اراضی اشغالی 1948 که قرار بود فردا آزاد شود، توسط اسرائیل ممنوع الخروج شد.

عمر خمایسه وکیل مدافع شیخ رائد صلاح رهبر جنبش اسلامی فلسطین در اراضی اشغالی 1948 به خبرنگار آناتولی گفت: شیخ صلاح فردا که قرار است آزاد شود با تصمیم آریه دری وزیر کشور اسرائیل ممنوع الخروج شد.

وی با بیان اینکه اقدام اسرائیل موضوع جدیدی نبوده و از سال 2015 تا کنون تصمیمات مشابه نیز اتخاذ شده بود گفت تصمیم وزیر کشور اسرائیل به این معناست که شیخ صلاح فردا آزاد خواهد شد.

پلیس اسرائیل پنجشنبه گذشته شیخ صلاح را به “عضویت در جمعیت و تشکیلات های غیر قانونی” و ” تشویق به خشونت” متهم کرده و از ارسال پرونده های جدید علیه شیخ صلاح به دادگستری خبر داده بود.

در این راستا خمایسه نیز اظهار داشت که در صورت پذیرش این پرونده ها توسط دادگستری اسرائیل، شیخ صلاح نمی تواند 17 ژانویه آزاد شود.
گفتنی است شیخ صلاح در 18 آوریل سال گذشته به اتهام “تشویق به خشونت” به 9 ماه حبس محکوم شد؛ و از ماه می سال گذشته به این سو در زندان «بئر السبع» در حبس انفرادی به سر می برد.
منبع: آناتولی