انواروب:شیخ عبدالعزیر طریفی می گوید: وقتی دولت های غربی می گویند: ما دشمن اسلام نیستیم،  یا غرب دروغ می گوید ،یا ما مسلمان واقعی نیستیم!   وی در صفحه رسمی توییتر خود نوشت: یا (آنها) غرب دروغ می گوید ،یا ما مسلمان واقعی نیستیم! چرا که خداوند می فرماید: (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى […]

انواروب:شیخ عبدالعزیر طریفی می گوید: وقتی دولت های غربی می گویند: ما دشمن اسلام نیستیم،  یا غرب دروغ می گوید ،یا ما مسلمان واقعی نیستیم!

 

وی در صفحه رسمی توییتر خود نوشت: یا (آنها) غرب دروغ می گوید ،یا ما مسلمان واقعی نیستیم! چرا که خداوند می فرماید: (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم) و یهودیان و مسیحیان هرگز از تو خشنود نخواهند شد مگر آنکه از آیین آنها پیروی کنی.

طریفی نوشته است: بزرگترین فتنه ، وارونه جلوه دادن واقعیت هاست و خطرناکترین جنگ، جنگ شعار ها وتبلیغات است. چنانچه خداوند می فرماید: (لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلّبوا لك الأمور)”.به راستی که پیشترها هم فتنه‌جویی می‌کردند و در حق تو بد می‌سگالیدند.

وی در پایان می نویسد: خداوند به کسانی که دشمنانش را نصرت و یاری کنند، وعده شکست و بدفرجامی داده است، گرچه شاید زمان بر باشد. چنانچه می فرماید: (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون)”. و به ستم‌پیشگان [مشرک‌] گرایش نیابید که آتش دوزخ به شما خواهد رسید و در برابر خداوند سروری ندارید، و یاری نیز نخواهید یافت‌.

منبع: الإسلاميون