انوار وب: دبیر کل اتحاد جهانی علمای مسلمان: در پی صدور مجوز از سوی مفتی سابق مصر، کشتار مسلمانان مصر را به‌وسیله‌ی ارتش عجیب نشمارید. دکتر علی قره داغی، دبیر کل اتحاد جهانی علمای مسلمان، پس از فتاوای علی جمعه مفتی سابق مصر مبنی بر مباح دانستن خون مخالفان کودتا، از همه‌ی ملت مصر و […]

انوار وب: دبیر کل اتحاد جهانی علمای مسلمان: در پی صدور مجوز از سوی مفتی سابق مصر، کشتار مسلمانان مصر را به‌وسیله‌ی ارتش عجیب نشمارید.

دکتر علی قره داغی، دبیر کل اتحاد جهانی علمای مسلمان، پس از فتاوای علی جمعه مفتی سابق مصر مبنی بر مباح دانستن خون مخالفان کودتا، از همه‌ی ملت مصر و آزادگان جهان خواست که سرکوب تظاهرات کنندگان را از سوی ارتش مصر به خاطر اختلاف نظر آنها با کودتاچیان و آزادیخواهی و کرامت طلبی و زندگی در سایه‌ی یک نظام دموکراتیک، عجیب نشمارند.

قره داغی در «تویتر»ش اظهار داشت: هرگاه یکی از ارتشیان با تانک زرهی خود تظاهرات کنندگان را زیر بگیرد، عجیب ندانید؛ چرا که علی جمعه به کشتار و زیر پا نهادن کرامت انسانی آنان فتوا داده و به گمان او، آنان فاسد و بدبو هستند.