ظاهراً زمان آن رسیده است که برای ایجاد صلح و آرامش در جامعه آن را در خانواده ایجاد کنیم. سیاستمداران و سرمایه‌داران هر روز بر آتش تنور جنگ و قتل و خون‌ریزی، می‌دمند و چنین به‌نظر می‌رسد که زبان آن‌ها زبان اسلحه و انتقام است. پس اگر می‌خواهیم برای ایجاد صلح در جامعه كاری انجام […]

ظاهراً زمان آن رسیده است که برای ایجاد صلح و آرامش در جامعه آن را در خانواده ایجاد کنیم. سیاستمداران و سرمایه‌داران هر روز بر آتش تنور جنگ و قتل و خون‌ریزی، می‌دمند و چنین به‌نظر می‌رسد که زبان آن‌ها زبان اسلحه و انتقام است.
پس اگر می‌خواهیم برای ایجاد صلح در جامعه كاری انجام دهیم، قبل از هرچیز بایستی آرامش را در خانواده‌ ایجاد کنیم.
بهترین راهکار برای ایجاد صلح و آرامش در خانواده:
– «عشق» و
– «حضور» است.
یعنی «عاشقانه» در خانواده «حضور» داشته‌باشیم.
چون بسیاری از ما یا اصلاً در خانواده نیستیم. اگر هستیم، حضور نداریم و اگر حضور داریم عاشقانه نیست. بلکه بر اساس نیاز و مصلحت است./اصلاح‌وب

 

✍🏾: جلال معروفیان