✍🏾: جواد هروي ۱-آنچه مي‌تواند اعتماد عمومي مردم را كه متاسفانه در انتخابات ۱۴۰۲ جريحه‌دار شد و آسيب ديد را ترميم كند، بازگشت اعتماد عمومي است. در واقع به نظر مي‌رسد، جمهوريت نظام نياز به يك تقويت مجدد دارد و براي تقويت اين اعتماد بايد زمينه‌هاي لازم نيز فراهم شود. دستگاه‌هاي اجرايي و رسانه‌هاي دولتي […]

✍🏾: جواد هروي

۱-آنچه مي‌تواند اعتماد عمومي مردم را كه متاسفانه در انتخابات ۱۴۰۲ جريحه‌دار شد و آسيب ديد را ترميم كند، بازگشت اعتماد عمومي است. در واقع به نظر مي‌رسد، جمهوريت نظام نياز به يك تقويت مجدد دارد و براي تقويت اين اعتماد بايد زمينه‌هاي لازم نيز فراهم شود. دستگاه‌هاي اجرايي و رسانه‌هاي دولتي به جاي اينكه به موارد حاشيه‌اي و احساسي بپردازند، بايد به امور اساسي و مسائل مورد نظر مردم توجه كنند. معتقدم زمان زيادي وجود ندارد كه به بحث تشویق مردم به انتخابات پرداخته شود، لذا تبليغ مشاركت مدني، همچنان در شبكه‌هاي اطلاع‌رساني با افت همراه است. به همين دليل است كه معتقدم دستگاه‌هاي اطلاع‌رساني دولتي و حاكميتي به خصوص صدا و سيما در انجام وظايف خود كوتاهي كرده‌اند.
۲-شوراي نگهبان از طريق نرمش بيشتر و ايجاد فضاي باز سياسي بايد رغبت مردم براي مشاركت بيشتر در انتخابات را افزايش بدهد. متاسفانه در دوره‌هاي اخير آوردگاه‌هاي انتخاباتي، ردصلاحيت‌هاي گسترده‌اي صورت گرفت و اين ردصلاحيت‌هاي گسترده از يك طرف، موجب نااميدي احزاب و از سوي ديگر نااميدي مردم شد. اگر قرار باشد، احزاب را در اصولگرايان خلاصه كنيم، تصور مي‌كنم نااميدي گسترده‌اي ميان احزاب و توده‌هاي مردم به وجود بيايد. اگر شرايط كشور به اين سمت (حذف رقابت در انتخابات) سوق داده شود، نظام و حاكميت بايد خود را براي شكل‌گيري مشاركتي بسيار كمتر از اسفند ۱۴۰۲ مهيا كند. اين نوع آمارهاي مشاركت پايين هم هيچ نتيجه‌اي نخواهد داشت به جز اينكه كارنامه جمهوريت نظام را زشت و نازيبا كند. بنابراين در وهله نخست بايد زمينه‌هاي افزايش مشاركت عمومي در كشور از طريق به كار‌گيري ظرفيت‌ها فراهم شود و از سوي ديگر شوراي نگهبان با نگاهي وسيع‌تر به مقوله بررسي صلاحيت‌ها پرداخته و با رقابتي كردن انتخابات، زمينه حضور مردم را در اين آوردگاه فراهم سازد.