انوار وب : مدیر عامل بانک مهر اقتصاد گفت: با توجه به این که، فعالیت بانک اسلامی بدون ربا سال هاست در کشور مطرح شده باید زمینه اجرایی شدن این مهم فراهم شود.به گزارش تقریب، “غلامحسین تقی نتاج” روز چهارشنبه در آیین تودیع و معارفه مدیر بانک مهر اقتصاد استان بوشهر افزود: فعالیت بانک اسلامی […]

انوار وب : مدیر عامل بانک مهر اقتصاد گفت: با توجه به این که، فعالیت بانک اسلامی بدون ربا سال هاست در کشور مطرح شده باید زمینه اجرایی شدن این مهم فراهم شود.
به گزارش تقریب، “غلامحسین تقی نتاج” روز چهارشنبه در آیین تودیع و معارفه مدیر بانک مهر اقتصاد استان بوشهر افزود: فعالیت بانک اسلامی بدون ربا بویژه بانک هایی که در زمینه امور مسلمانان فعالیت می کنند، ضروری است.
سردار علي رزمجو فرمانده منطقه دوم نيروي دريايي سپاه استان بوشهر نيز در اين مراسم اظهار كرد: نظام بانكداري مشاركتي است كه در اين فعاليت هاي پيچيده، معامله ها بايد به گونه اي باشد كه براي دو طرف ثواب دنيوي و اخروي داشته باشد.
وي يادآور شد: نظام بانكداري در ساختار تحول اقتصادي هر كشور جايگاه ويژه اي دارد.