به گزارش انواروب به نقل از الجزیره بنا بر ادعای طرفدارن محمد مرسی با شمارش 99 درصد از آرای ریاست جمهوری مصر، محمد مرسی کاندیدای اسلام گرا و رئیس حزب آزادی و عدالت مصر با کسب 52 درصد آرای شمرده شده پیروز اولین دور انتخابات ریاست جمهوری مصر بعد از سقوط دیکتاتور مصر شده است. […]

به گزارش انواروب به نقل از الجزیره بنا بر ادعای طرفدارن محمد مرسی با شمارش 99 درصد از آرای ریاست جمهوری مصر، محمد مرسی کاندیدای اسلام گرا و رئیس حزب آزادی و عدالت مصر با کسب 52 درصد آرای شمرده شده پیروز اولین دور انتخابات ریاست جمهوری مصر بعد از سقوط دیکتاتور مصر شده است.

بنا بر این گزارش هم اکنون طرفدارن مرسی با تجمع در میدان تحریر منتظر نهایی شدن شمارش آراء هستند تا پیروزی کاندیدای خود را جشن بگیرند.
طرفدارن احمد شفیق اما هنوز امیدوار به تغییر در نتایج شمارش آرا هستند.