اين روزها مطالبات از حسن روحاني يك محل مشخص دارد و آن كابينه‌اي است كه رييس‌جمهور روز شنبه به مجلس معرفي مي‌كند. عبدالله نوري هم در اين مورد و در مورد بحث حضور زنان و اهل سنت و محدوديت‌هاي احتمالي در اين مورد توصيه‌هايي به حسن روحاني كرد. عبدالله نوري در ادامه و در پاسخ […]

اين روزها مطالبات از حسن روحاني يك محل مشخص دارد و آن كابينه‌اي است كه رييس‌جمهور روز شنبه به مجلس معرفي مي‌كند. عبدالله نوري هم در اين مورد و در مورد بحث حضور زنان و اهل سنت و محدوديت‌هاي احتمالي در اين مورد توصيه‌هايي به حسن روحاني كرد. عبدالله نوري در ادامه و در پاسخ به مطالبات مطرح شده براي پررنگ شدن نقش زنان و اقوام و مذاهب در كابينه خطاب به دانشجويان گفت: «شما مي‌دانيد كه در هيات رييسه مجلس سال گذشته يك نفر از اهل تسنن حضور داشت كه امسال او هم حذف شد و به زنان هم براي هيات رييسه راي ندادند.

 

ليكن من معتقدم وقتي اهل سنت يكپارچه به آقاي روحاني راي داده‌اند، ايشان نبايد به خاطر حرف فلان فرد يا جرياني كه احتمالا به ايشان راي هم نداده است، اهل سنت را ناديده بگيرد. اين موضوع درباره زنان هم صدق مي‌كند كه اكثريت آنها با حضور چشمگير خود در عرصه انتخابات با اميد و آينده‌نگري به آقاي روحاني راي داده‌اند، نبايد اين نيروي موثر و هوشيار ناديده گرفته شود. البته، جريان اصلاحات مشكلات بر سر راه آقاي روحاني را هم بايد بداند كه مي‌داند.»

 

 

۱۳۹۶ روزنامه اعتماد، شماره 3867 ، دوشنبه ۱۰ مرداد