انوار وب: نویسنده موریتانیایی که به اتهام انتشار مقاله‌ای توهین آمیز نسبت به پیامبر اکرم(ص) روز گذشته در میان اقدامات امنیتی شدید تحت محاکمه قرار گرفته بود، اظهار ندامت و پشیمانی نمود. نویسنده موریتانیایی که به اتهام انتشار مقاله‌ای توهین آمیز نسبت به پیامبر اکرم(ص) امروز در میان اقدامات امنیتی شدید تحت محاکمه قرار گرفته […]

انوار وب: نویسنده موریتانیایی که به اتهام انتشار مقاله‌ای توهین آمیز نسبت به پیامبر اکرم(ص) روز گذشته در میان اقدامات امنیتی شدید تحت محاکمه قرار گرفته بود، اظهار ندامت و پشیمانی نمود.

نویسنده موریتانیایی که به اتهام انتشار مقاله‌ای توهین آمیز نسبت به پیامبر اکرم(ص) امروز در میان اقدامات امنیتی شدید تحت محاکمه قرار گرفته بود، اظهار ندامت و پشیمانی نمود.

 به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از “القدس العربی”؛ نویسنده موریتانیایی که به اتهام انتشار مقاله‌ای توهین آمیز نسبت به پیامبر اکرم(ص) امروز در میان اقدامات امنیتی شدید تحت محاکمه قرار گرفته بود، اظهار ندامت و پشیمانی نمود.

ولد امخیطیر، با اشاره به اینکه اهانت به مقام حضرت محمد (ص) غیرممکن و نامعقول است، افزود: چنانچه در مقاله من ذره ای اهانت نسبت به پیامبر اکرم (ص) احساس می شود، از این رو من در مقابل همگان اظهار ندامت می کنم و از این خطای خود توبه می کنم.
منبع: تابناک