انوار وب: عضو کمیته مرکزی جنبش فتح اعلام کرد که دولت توافق ملی پس از عید سعید قربان فعالیت خود در غزه را برای اجرای توافقات صورت گرفته با جنبش حماس آغاز می کند. «عزام الاحمد» در مصاحبه با روزنامه الغد اردن گفت: آنچه در اواخر هفته گذشته در نشست فتح و حماس بر سر […]

انوار وب: عضو کمیته مرکزی جنبش فتح اعلام کرد که دولت توافق ملی پس از عید سعید قربان فعالیت خود در غزه را برای اجرای توافقات صورت گرفته با جنبش حماس آغاز می کند.

«عزام الاحمد» در مصاحبه با روزنامه الغد اردن گفت: آنچه در اواخر هفته گذشته در نشست فتح و حماس بر سر آن توافق شد، چیز جدیدی نیست بلکه تاکیدی بر توافقات قبلی و تدوین ساز وکار اجرایی برای آغاز تحرکات عملی در رابطه با تحقق آشتی و پایان دادن به دودستگی است.

وی افزود که در خصوص گسترش سلطه دولت وفاق ملی بر غزه آنگونه که در کرانه باختری نیز وجود دارد، توافق شد و اینکه دخالتی در امور دولت خواه مستقیم و یا غیر مستقیم صورت نگیرد و دولت تصمیم گیرنده باشد نه گروه های فلسطینی همچنانکه فتح و حماس نیز در امور دولت دخالتی نخواهند کرد.

وی به توافق درباره موضوعات سیاسی و تحرکات مربوط به ارائه طرح فلسطینی به شورای امنیت برای پایان دادن به اشغالگری در چارچوب زمانی مشخص و تشکیل دولت مستقل فلسطین به پایتختی قدس اشغالی اشاره کرد.

الاحمد همچنین گفت که در نشست با حماس همچنین توافق شد که تصمیم مربوط به جنگ و صلح یک تصمیم ملی است نه گروهی.

وی تصریح کرد که در رابطه با موضوع سلاح در این نشست هیچ گفت وگویی نشد و فتح به فکر مطرح کردن این موضوع نیست.

این عضو کمیته مرکزی جنبش فتح همچنین گفت: دولت کنونی به نخست وزیری «رامی حمد الله» همچنان باقی خواهد ماند و هیچ صحبتی درباره تغییر آن نشده است و ضرورتی هم برای تغییر دولت وجود ندارد با وجود اینکه برخی گروه ها خواهان تشکیل دولت وحدت ملی با مشارکت گروه های فلسطینی هستند.
منبع: تسنیم