افتخار کردن به قومیت و یا ملیت از صفات جاهلیت هستند که اسلام از آنان نهی نموده است. اسلام آمده تا بین مردم مساوات و برابری ایجاد نماید و با صدایی قوی بنیاد تمام تفاوت های قومی، نژادی و طبقاتی را فرویخت. چنانکه عبدالرحمن بن عوف -رضی الله عنه- گفت: سرور ما ابوبکر، سرورمان بلال […]

افتخار کردن به قومیت و یا ملیت از صفات جاهلیت هستند که اسلام از آنان نهی نموده است.

اسلام آمده تا بین مردم مساوات و برابری ایجاد نماید و با صدایی قوی بنیاد تمام تفاوت های قومی، نژادی و طبقاتی را فرویخت.

چنانکه عبدالرحمن بن عوف -رضی الله عنه- گفت: سرور ما ابوبکر، سرورمان بلال را آزاد کرد.

نبی رحمت -صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرمودند: کسی که به سمت عصبیت (قوم‌گرایی) فرابخواند از ما نیست، کسی که بر اساس انگیزه‌ی عصبیت بجنگد از ما نیست، و کسی که بر عصبیت هم بمیرد از ما نیست.

💢 راه‌های خلاصی از عصبیت و قومیّت‌گرایی

🔹 1. انسان مؤمن یقین کند که همه از یک اصل و پدر و مادر هستند  و برتری بر اساس تقوا و نزدیکی به خداست.

🔸 2. مطالعه‌ی سیرت رسول الله و صحابه که توانستند در یک مدت کوتاه چطور با قومیّت‌ها و نژادی های مختلف در زیر یک پرچم جمع شوند.

🔹 3. باید بدانیم که وحدت اسلامی با ارزش‌تر و مهم‌تر از عصبیت وقوم گرایی می‌باشد و هر شخص یک عضو و جزء از یک کل می‌باشد.

🔸 4. با بهره بردن از تجارت دیگر ملل و اقوام که  توانسته‌اند فقط با همسو شدن و متحد شدن، مسیر پیشرفت و ترقی را طی کنند.

🔹 5. تاکید بر اینکه تفاوت دنیوی فقط بر اساس کوشش و تلاش هست نه بر اساس وابستگی به نژاد و یا قوم خاص