علمای هرات در افغانستان در واکنش نسبت به اهانت اشغالگران به قرآن کریم در پایگاه بگرام از دولت اداره‌ی کابل خواستند که با امریکا قطع رابطه کند. این علما همچنان گفتند، اگر قران بسوزد احکامش باقی است و دولت باید به این نکته توجه کند و عاملان این جنایت را شناسایی و به مردم افغانستان […]

علمای هرات در افغانستان در واکنش نسبت به اهانت اشغالگران به قرآن کریم در پایگاه بگرام از دولت اداره‌ی کابل خواستند که با امریکا قطع رابطه کند. این علما همچنان گفتند، اگر قران بسوزد احکامش باقی است و دولت باید به این نکته توجه کند و عاملان این جنایت را شناسایی و به مردم افغانستان معرفی کند و آنها را مجازات نماید.
در تجمع مسالمت‌آمیز توام با اعتراض مسلمانان خشمگین که در مسجد جامع کازرگاه هرات تدویر یافته بود، سخنرانان با دعوت تمامی مدعیان ادیان دیگر برای مقابله با احکام قران یاد آورشدند که هیچ مسلمانی تاکنون به کتاب و مقدسات ادیان اسمانی بی‌حرمتی نکرده و این حرکت نظامیان غیرمسلمان در کشور هیچگاه قابل بخشش نیست.
علمای هرات خطاب به مسئولین حکومتی می‌گویند که به خاطر احترام به قرآن با کفار قطع رابطه کنید و در کنار شناسایی عاملین، آنان را مجازات نمایید.
مولوی مجیب الرحمن انصاری، یک تن از علمای هرات گفت: غیر مسلمانان بدانند که ملت افغانستان با قرآن بیدار می‌شود و با قرآن از این دنیا خواهد رفت.
مولوی مجیب الرحمن انصاری اظهار داشت: با پیام ما برحق هستیم و با آتش زدن قرآن ملت را از پیروی دین بر حق نمی‌توانید برگردانید. خداوند حافظ قرآن و نگهبان آن هست و خواهد بود.
علمای هرات همچنان تاکید نمودند که وحشیگران قرآن‌سوز در افغانستان جایی نخواهند داشت و ملت افغانستان آنان را محاکمه و مجازات خواهد کرد.
بیش از هزاران نفر از مردم هرات در تجمع بزرگ حمایت از قرآن با حضور علمای جید آن سرزمین اشتراک ورزیده بودند.
یکی از سخنرانان گفت: قرآن راهنمای بیش از صد کشور جهان است و چون این کتاب کفرستیز است، دشمنی با آن همواره مشهود است.
این مراسم با صدور قطعنامه 6 ماده‌ای به صورت مسالمت‌آمیز پایان یافت.