این امت از دیرباز عادت دارد، علمایش را امتحان کند، پس از موفقیت یک عالم در این امتحان امت در برابر او سر تعظیم خم می‌کنند و اورا می‌پذیرند. این طور نیست که فقط جبّه و پالتوی دراز و عمامه بلند، کسی را ببینند و ندانسته او را قبول کنند. پوشیدن جبّه و عمامه و […]

این امت از دیرباز عادت دارد، علمایش را امتحان کند، پس از موفقیت یک عالم در این امتحان امت در برابر او سر تعظیم خم می‌کنند و اورا می‌پذیرند.
این طور نیست که فقط جبّه و پالتوی دراز و عمامه بلند، کسی را ببینند و ندانسته او را قبول کنند.
پوشیدن جبّه و عمامه و امثال آن اگر چه برای عالم خوب و پسندیده است اما باید زیر عمامه، علمی و ورای عبا، عملی هم باشد.

چه بسا بسیار عمامه‌دارانی که از علم و عمل بهره‌ای ندارند و چه بسیار بی‌عمامه‌هایی که دریای علم و معرفت‌اند.
عمامه‌دار بی‌علم ممکن است چند صباحی بازارعوام فریبی‌اش را گرم نگه دارد اما نگاه‌های تیربین و آدم‌شناس این امت زود به ماهیّت درونی‌اش پی خواهد برد.

 

مفتی محمود اشرف -رحمه الله-