مراسم رسمی نامگذاری شهر غزنی به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام برگزار شد.در این مراسم ، اعضای کابینه دولت افغانستان ، اعضای مجالس سنا و نمایندگان ، شخصیت های سیاسی و جهادی ، میهمانان خارجی و مقامات محلی استان غزنی حضور داشتند.«نعمت الله شهرانی» مشاور ارشد رییس جمهور افغانستان در امور دینی با قرائت پیام […]

مراسم رسمی نامگذاری شهر غزنی به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام برگزار شد.
در این مراسم ، اعضای کابینه دولت افغانستان ، اعضای مجالس سنا و نمایندگان ، شخصیت های سیاسی و جهادی ، میهمانان خارجی و مقامات محلی استان غزنی حضور داشتند.
«نعمت الله شهرانی» مشاور ارشد رییس جمهور افغانستان در امور دینی با قرائت پیام ارسالی حامد کرزی به جشنواره غزنی اعلام کرد: نامگذاری شهر غزنی به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام افتخاری بزرگ نه تنها برای مردم غزنی بلکه برای مردم افغانستان است.
رییس جمهور افغانستان با اشاره به تاریخ غزنی و دستاوردهای علمی و فرهنگی غزنی باستان تاکید کرد: افتخارات غزنی متعلق به جهان اسلام است.
کرزی بر ضرورت حفظ دستاوردهای علمی و فرهنگی غزنی باستان و انتقال آن به نسل های آینده تاکید کرد.
«موسی خان اکبرزاده» استاندار غزنی نیز با اشاره به وجود این ذهنیت در افکار عمومی بین المللی که مردم افغانستان فقط با جنگ آشنایی دارند تاکید کرد: جنگ در این کشور را بیگانگان به ما تحمیل کرده اند.
وی از همه کشورهای اسلامی خواست برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان همکاری کنند.