انوار وب: روزنامه فایننشال تایمز روز شنبه نوشت : بنا به گفته ی یک شرکت حقوقی که از جماعت اخوان المسلمین دفاع می کند، در گزارش حکومت انگلیس که هنوز منتشر نشده است اخوان المسلمین از هر گونه ارتباط با تروریست تبرئه شده است. سال گذشته دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس از سفیر خود در […]

انوار وب: روزنامه فایننشال تایمز روز شنبه نوشت : بنا به گفته ی یک شرکت حقوقی که از جماعت اخوان المسلمین دفاع می کند، در گزارش حکومت انگلیس که هنوز منتشر نشده است اخوان المسلمین از هر گونه ارتباط با تروریست تبرئه شده است.

سال گذشته دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس از سفیر خود در عربستان سعودی خواست تا گزارشی مبنی بر هر گونه ارتباط جماعت اخوان المسلمین با تروریسم را بررسی کند.

فایننشال تایمز  در ادامه آورده است: شرکت ” ایروین تانوی ناتاس” اعلام کرده طبق اطلاعاتی که ما رسیده، در این تحقیقات که از طرف نخست وزیر انجام شده اخوان المسلمین از هرگونه ارتباط با اقدامات تروریستی تبرئه شده است.

فایننشال تایمز به نقل  از وزیری که نخواست اسمش فاش شود آورده : در این گزارش اخوان المسلمین از هرگونه ارتباط با تروریسم تبرئه شده اما از فعالیت بعضی افراد مشخص که با این جماعت در ارتباط هستند ابراز نگرانی شده به همین سبب درخواست تحقیقات بیشتر در این زمینه شده است.

حازم قندیل که به عنوان شخصیتی دانشگاهی در تهیه ی این گزارش شرکت داشته به فایننشال تایمزگفته است: ” جماعت اخوان المسلمین بیش از آن که روی اقدامات و استراتژی سیاسی و فعالیتهای مسلحانه تمرکز داشته باشد روی تغییر فرهنگ جامعه ای که در آن قرار دارد تمرکز کرده است.
منبع: تابش