انوار وب: مجلس امور اسلامی فرانسه طی نامه ای از نمایندگان تمام مساجد فرانسه که قریب به 2500 مسجد می باشد، خواسته تا طی روزهای 9 و 10 ماه آینده میلادی درهای مساجد را بر روی همه بگشایند و با نوشیدن « چای برادری » حضور به هم برسانند و هدف از این حضور و […]

انوار وب: مجلس امور اسلامی فرانسه طی نامه ای از نمایندگان تمام مساجد فرانسه که قریب به 2500 مسجد می باشد، خواسته تا طی روزهای 9 و 10 ماه آینده میلادی درهای مساجد را بر روی همه بگشایند

و با نوشیدن « چای برادری » حضور به هم برسانند و هدف از این حضور و گرد هم آیی اظهار چهره حقیقی اسلام می باشد.

 انور کبیش رئیس مجلس امور اسلامی فرانسه تصریح کرد: پیشتر از این نیز درهای مساجد به روی همگان گشوده شده بود و بزودی نیز درتمام مناطق کشور و در راستای بیان مبانی اساسی اسلام، بر روی همه گشوده خواهد شد.

و حاضرین می توانند هر سوالی پیرامون مسائل دینی و نماز داشته باشند، جویا شوند و هدف از طرح ایجاد گفتمانی در راستای همزیستی می باشد

این فراخوان بعد از حوادث خونین فرانسه که منجر به سخنرانی هایی بر علیه مسلمانان در فرانسه و برخی دیگر کشورها شد، صورت گرفته است.
منبع: الالوکه