انواروب: لبخند اسرار بسیاری دارد و یکی از آنها جرقه ای مهم از جرقه های موفقیت عبدالمحسن الحکیر بوده است.   در سایه حملات سیستماتیک برای ابراز تردید درباره مشارکت ملی تجار در اجتماعشان و تعامل آنها با ابتکار عمل های نیکو و خیریه و نقش اجرایی این تجار در انجام مسئولیت های اجتماعی، ناگزیر […]

انواروب: لبخند اسرار بسیاری دارد و یکی از آنها جرقه ای مهم از جرقه های موفقیت عبدالمحسن الحکیر بوده است.

 

در سایه حملات سیستماتیک برای ابراز تردید درباره مشارکت ملی تجار در اجتماعشان و تعامل آنها با ابتکار عمل های نیکو و خیریه و نقش اجرایی این تجار در انجام مسئولیت های اجتماعی، ناگزیر باید کسی را که تلاش می کند تفاوت هایی را ایجاد کند و روشی متمایز خلق کند را ستود. این تاجر موفق عبدالمحسن الحکیر “ابو خالد” نام دارد.

در این رابطه به عنوان راه و روشی برای عمل خیریه و تجاری از حدیث پیامبر اسلام (ص) استفاده می کنم که می فرماید: «لبخند زدن تو به روی برادرت صدقه است.» ابوخالد در فعالیت های تجاری خود راه لبخند را در پیش گرفته است. وی نه تنها در کارهای خود این روند را در پیش گرفته است بلکه به طور جدی و حرفه ای درباره این موضوع فکر کرد تا اینکه در نهایت انجمن سعودی لبخند را تاسیس کرد.

هدف این انجمن کاهش میزان تنش و از بین بردن عبوس بودن و گسترش شادی و انتشار روحیه مثبت در میان مردم ساکن عربستان و میلیون ها زائر در این کشور است. انجمن لبخند برای اجرایی کردن این هدف دیدارها، سمینارها و دوره هایی را برای آگاه کردن مردم نسبت به اهمیت لبخند برگزار کرده است به ویژه اینکه جامعه عربستان سعودی به محافظه کاری و روی خوش نداشتن در مقابل دیگری معروف شده است در نتیجه فرهنگ تثبیت کردن لبخند نوعی از انتشار ایدئولوژی پذیرش و شکستن مدون موانع یخی در میان مردم می باشد.

هنگامی که فرهنگ لبخند، ستون و پایه اعمال خیریه و پروژه های مسئولیت اجتماعی می شود، ارزش مضاعفی پیدا می کند. ابوخالد در نامه ها، ارتباطات و مصاحبه های خود سعی می کند به طور عملی و نه از باب شعار، این مساله را محقق کند. این مساله در سطح خانواده، محیط کار و کارمندان وی انعکاس یافته است.

تصویری که از سعودی ها وجود دارد این است که آنها ناراحت و عبوس هستند و به راحتی لبخند نمی زنند و ابوخالد مردی که طلایه دار فعالیت های توریسم در عربستان به شمار می رود از آغاز فعالیت های تجاری خود به میهمانان و کارکنان خود خوشامد می گفت، این امر بر یک روش فکری کامل انعکاس پیدا کرد و به فرهنگی تبدیل شد که در حال حاضر اجرا می شود و طیف ها و طبقات مختلف در مواقع گوناگون از آن استفاده می کنند.

لبخند اسرار بسیاری دارد و یکی از آنها جرقه ای مهم از جرقه های موفقیت عبدالمحسن الحکیر بوده است.

 

منبع: روزنامه بین المللی  الشرق الاوسط