راهکارهایی برای فروخوردن خشم از سیرت نبی رحمت-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- ▪️ ۱٫ پناه بردن به خدا از شر شیطان از سلیمان بن صرد-رضی الله عنه- روایت شده ما در محضر پیامبر اکرم-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- بودیم که دونفر با هم درگیر شدند و یکی به دیگری در حالی که چهره‌اش […]

راهکارهایی برای فروخوردن خشم از سیرت نبی رحمت-صلی الله علیه وعلی آله وسلم-

▪️ ۱٫ پناه بردن به خدا از شر شیطان
از سلیمان بن صرد-رضی الله عنه- روایت شده ما در محضر پیامبر اکرم-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- بودیم که دونفر با هم درگیر شدند و یکی به دیگری در حالی که چهره‌اش قرمز شده بود بد و بیراه می‌گفت. نبی‌رحمت فرمودند: من چیزی می‌دانم که اگر او این کلمه را می‌گفت خشمش فرو می نشست. آن جمله “اعوذ بالله من الشیطان الرجیم” است.

▫️ ۲٫ تغییر حالت دادن
حضرت ابوذر-رضی الله عنه- از پیامبرخدا-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- نقل کرده که فرموده‌اند: هر وقت یکی از شما خشمگین شد، اگر ایستاده بود بنشیند، اگر خشمش فرو نشست که چه خوب والا دراز بکشید.

حافظ ابن رجب-رحمه الله- می گوید: پیامبرخدا-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- دستور به چنین حالتی داده‌اند، چون فرد ایستاده آماده انتقام‌گیری است و فرد نشسته از این حالت کمی دور است و فرد دراز کشیده تا حالت انتقام گرفتن دورتر می‌باشد.

▪️ ۳٫ ساکت شدن:
حضرت ابن‌عباس-رضی الله عنه- می گوید: پیامبر-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- سه مرتبه فرمودند: هر وقت یکی از شما خشمگین شد، سکوت کند.

▫️ ۴٫ وضو گرفتن یا غسل نمودن
در روایت آمده که رسول‌اکرم-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرمودند: غضب و خشم از جانب شیطان است وشیطان از آتش پدید آمده، و همانا آتش با آب خاموش می‌شود، لذا هرگاه یکی از شما خشم کرد، وضو بگیرد.

▪️ ۵٫ اندیشیدن در پاداش فروخوردن خشم
در روایتی از ابن‌عباس-رضی الله عنه- آمده که نبی‎رحمت -صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرمودند: نزد خداوند هیچ مرارت و جرعه‌ای با ارزش‌تر از جرعه‌ای که بنده بخاطر فرونشاندن خشمش می‌خورد، نیست. و هر کس بخاطر خدا، خشمش را فرو بنشاند، الله متعال وجودش را مالامال ایمان می‌کند.