خانه هایی که در آن نماز شب خوانده میشود نوری از آن ساطع ( درخشان ) میگردد که فرشتگان آسمان آن را می بینند همانگونه که ما شبانگاهان ستارگان آسمان را می بینیم. هر شب فرشتگان آسمان به زمین می نگرند تا نور خانه هایی که در آن نماز شب خوانده میشود را ببینند. و […]

خانه هایی که در آن نماز شب خوانده میشود نوری از آن ساطع ( درخشان ) میگردد که فرشتگان آسمان آن را می بینند همانگونه که ما شبانگاهان ستارگان آسمان را می بینیم.

هر شب فرشتگان آسمان به زمین می نگرند تا نور خانه هایی که در آن نماز شب خوانده میشود را ببینند.
و عجیب تر از آن این است که وقتی فرشتگان هر شب به دیدن نور خانه ات عادت کنند ، چنانچه شبی نماز شب نخوانی و خانه ات تاریک ببینند ، سراغ تو را میگیرند و از حال تو پرس و جو میکنند. به آنها گفته میشود که تو بخاطر مشکلی یا بیماریی نتوانستی نماز شب بخوانی . پس آن فرشتگان برای شفای تو و از بین رفتن مشکلات تو به دعا کردن مشغول میشوند. چون مشتاق دیدن نور خانه ات هستن که با نماز شب برای آنان ساطع می‌شود.

شیخ عمر عبدالکافی