🔹 ۱٫ سلام کردن از بهترین خصلت‌های اسلامی‌ست مردی از پیامبر-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- پرسید: بهترین اسلام چگونه است؟ نبی رحمت-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- پاسخ دادند: غذا بخورانی و به هر کس که می شناسی یا نمی شناسی سلام کنی./متفق علیه 🔸۲٫ باعث مغفرت گناهان هانی بن زید می گوید: به […]

🔹 ۱٫ سلام کردن از بهترین خصلت‌های اسلامی‌ست
مردی از پیامبر-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- پرسید: بهترین اسلام چگونه است؟ نبی رحمت-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- پاسخ دادند: غذا بخورانی و به هر کس که می شناسی یا نمی شناسی سلام کنی./متفق علیه

🔸۲٫ باعث مغفرت گناهان
هانی بن زید می گوید: به پیامبر-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- گفتم: مرا به عملی راهنمایی کن که مرا به بهشت داخل کند. پاسخ دادند: از موجبات مغفرت بخشش سلام(زیاد سلام کردن) و گفتار نیکو است./طبرانی

🔹۳٫ باعث دخول به بهشت
رسول‌خدا-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرمودند: تا ایمان نیاورید وارد بهشت نمی شوید و تا همدیگر را دوست نداشته باشید، ایمان شما کامل نیست. آیا شما را به چیزی راهنمایی کنم که اگر انجام دادید بر محبت تان بیفزاید؟ سلام را در بین خودتان شایع کنید./صحیح مسلم

از حضرت عبدالله بن سلام روایت شده: وقتی پیامبر-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- به مدینه آمدند مردم نزد ایشان هجوم آوردند، من هم در میان مردم رفتم تا ایشان را بینم. وقتی چهره‌ی ایشان را دیدم پی بردم که این چهره‌ی یک انسان دروغگو نیست و اولین چیزی که فرمودند، گفتند: ای مردم! سلام را در بین یکیگر شایع کنید، غذا بخورانید و در زمانی که مردم خوابند، شما نماز بخوانید. تا به سلامتی وارد بهشت شوید./ترمذی

🔸 ۴٫ خسته نشدن از زیاد سلام کردن
از حضرت ابوهریره نقل است که: هرگاه یکی از شما برادرش را دید بدو سلام کند و اگر درختی یا دیوار و یا سنگی بین آن دو فاصله انداخت، و برادرش را ملاقات کرد، مجددا سلام کند./سنن ابوداود

🔹 ۵٫ بهترین بودن
نبی‌رحمت -صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرمودند: برای کسی روا نیست که بیش از سه روز با برادرش قطع رابطه کند به نحوی که هر یک دیگری را دید، روی برگرداند. بهترین آن دو کسی ست که اول سلام کند./متفق علیه

🔸 ۶٫ نزدیک تر بودن به خدا
شخصی از پیامبر پرسید: دو نفر با هم ملاقات می کنند، کدام یک زودتر سلام کند؟ پاسخ دادند: آنکه به خدا نزدیک‌تر است/سنن ترمذی

🔹 ۷٫ فرصتی برای کسب حسنات
عمران بن حصین می گوید: مردی نزد پیامبر-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- آمد گفت :السلام علیکم. رسول الله-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- گفتند: ده تا. مرد دیگری آمد و گفت: السلام علیکم و رحمة الله. رسول الله فرمودند : بیست تا. و شخص دیگری آمد و گفت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبی‌رحمت-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرمودند :سی تا/سنن ترمذی

🔸 ۸٫ نبی‌رحمت-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرمودند: هرگاه دو مسلمان با هم ملاقات کرده و مصافحه می کنند، قبل از اینکه از هم جدا شوند، گناهان شان آمرزیده می شود./سنن ترمذی

🔹 ۹٫ باعث برکت می گردد
انس بن مالک می گوید، پیامبر-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- به من گفتند: ای فرزندم! وقتی نزد خانواده ات می روی بر آنها سلام کن که مایه برکت برای تو و خانواده‌ات می باشد./سنن ترمذی

🔸 ۱۰٫ قرار گرفتن در ضمانت خداوند
پیامبر-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرمودند: سه نفر در ضمانت خداوند هستند: یکی فردی که در راه خدا برای نبرد خروج می کند، خداوند ضامن اوست که یا شهید می شود و الله او را به بهشت می برد و یا اینکه با پاداش و غنیمت بر می گردد و دوم کسی ست که به طرف مسجد می رود، خداوند ضامن او ست حال اینکه وفات می کند و او را به بهشت می برد یا اینکه با اجر و پاداش به خانه اش باز می گردد و. آخرین مردی‌ست که وقتی نزد خانواده‌اش می رود، بر آنها سلام می کند. او نیز در ضمانت خداوند جای دارد./سنن ابوداود