انوار وب: رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، پذیرفتن پیوستن به کنوانسیون های چهارگانه ژنو را تاریخی جدید و روزی تاریخی دانست. به نقل از الحیاة، صائب عریقات، مسئول ارشد مذاکره کننده فلسطینی گفت: «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، پذیرش پیوستن به کنوانسیون های چهارگانه ژنو به عنوان دولت طرف قرارداد، تاریخ جدید و روز تاریخی […]

انوار وب: رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، پذیرفتن پیوستن به کنوانسیون های چهارگانه ژنو را تاریخی جدید و روزی تاریخی دانست.

به نقل از الحیاة، صائب عریقات، مسئول ارشد مذاکره کننده فلسطینی گفت: «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، پذیرش پیوستن به کنوانسیون های چهارگانه ژنو به عنوان دولت طرف قرارداد، تاریخ جدید و روز تاریخی به شمار می آید.
عریقات افزود: محمود عباس روز گذشته نامه ای به امضای رئیس کنفدراسیون سوئیس دریافت کرد که به وی اطلاع داده شد که پیوستن کشور فلسطین بر اساس بندهای 61 و 62 و 141 و 157 کنوانسیونهای چهارگانه ژنو از دوم آوریل سال 2014 به کنوانسیون چهارگانه ژنو 1949 و پروتکل سال 1977 انجام می گیرد.
عباس همچنین پیام دبیرکل سازمان ملل را تحویل گرفت که در آن ابلاغ کرده است که اسناد پیوستن به 13 معاهده و پیمان نامه بین المللی دو آوریل انجام می گیرد.
براساس این پیام، دولت فلسطین روز دوم می عضو 11 پیمان خواهد شد و هفتم می نیر عضو پیمان حمایت از کودکان و دوم ژوئیه عضو پیمان کشتار جمعی می شود.
بان کی مون تصریح کرد: پیوستن فلسطین به این پیمان نامه ها از دوم ماه می آینده و پس از امضای رسمی آنها از سوی محمود عباس به مرحله اجرا در می آید.
منبع: شبستان