در آيات قرآن کریم فلسفه آفرینش انسان با عناوين مختلفى مطرح شده است: 🔹 عبادت : «وَ مَا خَلقتُ الجِنَّ وُ الاِنسَ اِلاّ لِيَعبُدون» من پریها و انسانها را جز برای پرستش خود نیافریده‌ام./الذاریات ۵۶ 🔸 امتحان و آزمایش : «اَلَّذى خَلَقَ المَوتَ وَ الحَياةَ لِيَبلُوَكُم اَيُّكُم اَحسَنُ عَمَلا… » همان کسی که مرگ و […]

در آيات قرآن کریم فلسفه آفرینش انسان با عناوين مختلفى مطرح شده است: 🔹 عبادت : «وَ مَا خَلقتُ الجِنَّ وُ الاِنسَ اِلاّ لِيَعبُدون» من پریها و انسانها را جز برای پرستش خود نیافریده‌ام./الذاریات ۵۶ 🔸 امتحان و آزمایش : «اَلَّذى خَلَقَ المَوتَ وَ الحَياةَ لِيَبلُوَكُم اَيُّكُم اَحسَنُ عَمَلا… » همان کسی که مرگ و […]

در آيات قرآن کریم فلسفه آفرینش انسان با عناوين مختلفى مطرح شده است:

🔹 عبادت :
«وَ مَا خَلقتُ الجِنَّ وُ الاِنسَ اِلاّ لِيَعبُدون» من پریها و انسانها را جز برای پرستش خود نیافریده‌ام./الذاریات ۵۶

🔸 امتحان و آزمایش :
«اَلَّذى خَلَقَ المَوتَ وَ الحَياةَ لِيَبلُوَكُم اَيُّكُم اَحسَنُ عَمَلا… » همان کسی که مرگ و زندگی را پدید آورده است تا شما را بیازماید کدامتان کارتان بهتر و نیکوتر خواهد بود. /الملک۲

🔹 شامل شدن رحمت خداوند برای انسان:
« اِلّا مَن رَحِمَ رَبُّکَ وَ لِذلِكَ خَلَقَهُم… » (مردمان بنا به اختلاف استعداد، در همه‌چیز حتّی در دینی که خدا برای آنان فرستاده است متفاوت می‌مانند) مگر کسانی که خدا بدیشان رحم کرده باشد (و در پرتو لطف او بر احکام قطعی الدلاله‌ی کتاب خدا متّفق بوده، هرچند در فهم معنی ظنّی الدلاله‌ی آن که منوط به اجتهاد است، اختلاف داشته باشند) و خداوند برای همین (اختلاف و تحقّق اراده و رحمت) ایشان را آفریده است،/هود۱۱۹

🔸 عمران وآبادانی زمین :
« …هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا…»او است که شما را از زمین آفریده است و آبادانی آن را به شما واگذار نموده است (و نیروی بهره‌وری و بهره‌برداری از آن را به شما عطاء و در شما پدید آورده است). پس، از او طلب آمرزش (گناهان خویش) را بنمائید و به سوی او برگردید /هود۶۱

♦️ در ظاهر به نظر مى رسد كه فلسفه ى آفرينش انسان، این چند عنوان متفاوت يعنى عبادت، آزمايش ، رحمت و آبادانی است. در حالی که این چند موضوع داراى یک نقطه ى مشترك هستند و آن تكامل روحى و معنوى انسان در سایه ی رفاه و آسایش است.
منبع: کانال نکات قرآنی