انواروب: شرکت ایتالیایی «لایک لیگل» که در زمینه وکالت فعالیت می کند، اعلان داشته که اغلب طلاق هایی که اخیرا در دادگاه های خانواده صورت می گیرد، به خاطر داده های رسوا کننده ای است که از فیسبوک سر بر می آورد. تا جایی که این شبکه اجتماعی سومین عامل جدایی و طلاق به حساب […]

انواروب: شرکت ایتالیایی «لایک لیگل» که در زمینه وکالت فعالیت می کند، اعلان داشته که اغلب طلاق هایی که اخیرا در دادگاه های خانواده صورت می گیرد، به خاطر داده های رسوا کننده ای است که از فیسبوک سر بر می آورد. تا جایی که این شبکه اجتماعی سومین عامل جدایی و طلاق به حساب می آید.

 

نماینده کمپانی بریتانیایی «لیت آیرتون» می گوید: ما حتی کارهای ریز زندگی خود را در شبکه های اجتماعی به اشتراک می گذاریم، به نحوی که تمام رویدادهای زندگی مان اعم از اخبار و تصاویر در فیسبوک درج می گردد و هر یک از این ها می تواند به نوعی در دادگاه به عنوان سند مورد استفاده قرار گیرد.

محققین با مطالعه بر 200 مورد طلاق دریافته اند که یک سوم آنها بخاطر خیانت به همسر بوده است.

اما نماینده شرکت ( ستاو فامیلی لاو ) می گوید: فیسبوک به تنهایی عامل اشتهار و معروف شدن شخص نیست، بلکه جستجو در گوگل نیز به همین اندازه دخیل است. از همین رو بر همه لازم است تا نسبت به چیزهایی که در شبکه های اجتماعی به اشتراک می گذاردند دقت بیشتری داشته باشند.

منبع: المستقبل