انوار وب: رهبر انقلاب بیان کردند: قاطعانه عرض می‌کنم اهانت به هرکدام از زوجات پیامبر اهانت به پیغمبر است.   به گزارش ایلنا به نقل از نشریه خط حزب‌الله، رهبر معظـم انقلاب در دیدار دسـت انـدرکاران همایش صـدف کوثـر -تکریـم حضـرت خدیجـه  (س) فرموده‌اند:«تعریض به سـایر زوجـات مطهرات پیغمبر نبایسـتی باشـد. بالاخره زوجات پیغمبـر محترمند؛ هر کسـی […]

انوار وب: رهبر انقلاب بیان کردند: قاطعانه عرض می‌کنم اهانت به هرکدام از زوجات پیامبر اهانت به پیغمبر است.

 

به گزارش ایلنا به نقل از نشریه خط حزب‌الله، رهبر معظـم انقلاب در دیدار دسـت انـدرکاران همایش صـدف کوثـر -تکریـم حضـرت خدیجـه  (س) فرموده‌اند:«تعریض به سـایر زوجـات مطهرات پیغمبر نبایسـتی باشـد. بالاخره زوجات پیغمبـر محترمند؛ هر کسـی به اینهـا اهانت کنـد – هـر کدامشـان باشـد- به پیغمبر اهانـت کـرده؛ این را مـن قاطعا عـرض می‌کنم… امیر المومنین بـا جناب عایشـه آن رفتار را کـرد… با زنی که به جنـگ او آمـده این جور بـا احتـرام رفتار کـرد. به خاطر اینکه همسـر پیغمبر بـود و الا امیـرالمومنین که از کسـی ملاحظه ندارد. بنابراین حتما تعریض بایسـتی وجود نداشته باشد.»