وزیر کشور انگلیس، از کمک های قابل توجه ۲ میلیون شهروند مسلمان این کشور در پیشرفت و توسعه ی جنبه های مختلف زندگی در انگلیس تجلیل و قدردانی کرد. جکی اسمیت اظهار داشت حدود ۱۰ هزار شهروند مسلمان میلیونر در انگلیس زندگی و فعالیت می کنند و جامعه ی مسلمانان سالانه ۳.۱ بیلیون پوند به […]

وزیر کشور انگلیس، از کمک های قابل توجه ۲ میلیون شهروند مسلمان این کشور در پیشرفت و توسعه ی جنبه های مختلف زندگی در انگلیس تجلیل و قدردانی کرد.

جکی اسمیت اظهار داشت حدود ۱۰ هزار شهروند مسلمان میلیونر در انگلیس زندگی و فعالیت می کنند و جامعه ی مسلمانان سالانه ۳.۱ بیلیون پوند به اقتصاد این کشور کمک می کند.
وی همچنین تاکید کرد: اسلام یکی از ادیان در حال رشد در انگلیس است و پس از مسیحیت بزرگ ترین جامعه ی دینی در این کشور محسوب می شود.
اسمیت در ادامه افزود: بر اساس آمار، جمعیت مسلمانان انگلیس در سال ۲۰۰۱، ۱.۶ میلیون نفر بوده که این رقم اکنون به ۲ میلیون نفر رسیده است.
در حال حاضر ۳.۳ درصد از جمعیت کل انگلیس را مسلمانان این کشور که عمدتا پاکستانی، بنگالی و هندی هستند، تشکیل می دهند.
آمار و ارقام رسمی دولت انگلیس نشان می دهد جمعیت مسلمانان در این کشور، با رشد سالانه ۵۰ هزار نفر، نسبت به سال ۲۰۰۱، ۴۰۰ هزار نفر افزایش یافته است.
وزیر کشور انگلیس اظهار داشت: مسلمانان انگلیس کمک شایانی به جامعه ی خود می کنند و این کمک و مشارکت تنها به جنبه های اقتصادی محدود نبوده و تقریبا در همه ی بخش ها شاهد حضور و مشارکت شهروندان مسلمان انگلیسی هستیم.
اسمیت همچنین گفت: مسلمانان در انگلیس با حضور فعال خود در جامعه، در عرصه ی سیاسی از فعالیت در مجلس این کشور گرفته تا دولت های محلی، در زمینه ی مشاغل مختلف، ورزش، هنر، ارتش، و سایر بخش ها، نقش حایز اهمیتی در توسعه و پیشرفت این کشور دارند .
بر اساس گزارش سایت رسمی آن اسلام، دو تن از وزرای دولت نخست وزیر گوردون براون مسلمان هستند. «شهید مالک»، نماینده ی مسلمانان، ماه ژوئن به عنوان وزیر توسعه بین الملل و دوست و همکار وی «صادق خان» نیز به عنوان مشاور دولت در امور مجلس معرفی شدند.
همچنین ۴ تن از قانونگذاران انگلیس و ۲۲۰ تن ازمشاوران محلی این کشور مسلمان هستند.
افزون بر این نتایج نظرسنجی مشترک ICM و «گاردین» نشان داد ۹۱ درصد از مسلمانان انگلیس به کشور خود متعهد و وفادار بوده و ۸۰ درصد مسلمانان نیز مایل به زندگی در جوامع غربی بوده و آن را پذیرفته اند.